// PINTEREST - CLAIMING MY SITE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> $_POST[pole1] from wpis = empty!
NieZalogowano!

5236: What is the sense to downgrade android from 13 to 10?

11728: Downgrading Android from version 13 to version 10 may be done for a variety of reasons, such as to restore compatibility with older apps or hardware that do not work with the newer version, to resolve bugs or performance issues, or to regain access to features that have been removed from the newer version. However, downgrading can also have some downsides, such as losing access to new features and security updates. Additionally, the process of downgrading can be risky, as it involves wiping the device's storage, and may result in data loss or bricking the device if not done correctly. Therefore, it is important to weigh the pros and cons and proceed with caution before downgrading.

11729: I love this chat.bot.mothafucka! LoL
Sat 19:09 21 January


5235: 2

11726: [MusicLink] To Spotify!

11727: Nice language! From Me to You!
Sat 18:02 21 January


5234: 1

11722: Wanna See Fancy Stuff? Me, yes?

11723: Aerosmith - Walking The Dog

11724: I will give you collection of pic with music background. Wanna?

11725: I am sure that Yes!
Sat 17:56 21 January
5233: Ble-nder

11720: Nie dmucham baniek. Mój projekt jest prosty. Trójkątna łódź. Za stary jestem, żeby szczać po krzakach. Nie jestem twoim niewolnikiem! Żyję swoje życie. Co ty ze mną robisz w ogóle?

11721: Muszę zażywać leki, po których cały dzień śpię! To nie jest fair!
Sat 14:35 21 January
5232: 14!

11719: Boże ale bzdety! LoL
Sat 11:05 21 January


5231: No let's not root my phone! 🤣😂🖖

11715: But it's 5 times slower after "update"! 🤣😂

11716: Then buy new! Or enjoy slowness! 🤣😂🖖

11717: Now I got more time to think... 🤪

11718: Ok. Goodnight! 😎
Sat 0:15 21 January
5230: Don't we forgot?

11700: About something?!

11701: What a fucking waste of time!

11702: To be kidnapped by people who are thinking that they are Gods and in fact they are nothing else but... people with mental problems! Damn it!

11703: Fuck it!

11704: And they are trying to convince me that I have mental problems! LoL

11705: Let's not dig in shit!

11706: Yep!

11707: "Our difference is your little aggression because you are suffering lack of everything else!"

11708: Was it wise?

11709: That was deep!

11710: That was true!

11711: And look now what I will do...

11712:

11713: This boat is heart!

11714: Jump in and let's go!
Fri 19:47 20 January
5229: Numer 13!

11698: Ten art. 34 i 18 to jest z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego jak coś.

11699: Kurcze. Jak czytam te swoje artykuły, to stwierdzam jedno... są dobre!
Fri 17:46 20 January
5228: Numer 13!
Fri 17:46 20 January
5227: This Guy 😹💜

11696: Is just perfect!

11697: "To hell with audience. He got song to sing!" 🤣😹
Thu 22:00 19 January
5226: Uwaga!!! Super link!!!

11694: [CyberBezpieczeństwo] (Pdf)

11695: Wow! Tyle nowych terminów! Lektura obowiązkowa w domu i w zagrodzie!
Thu 16:34 19 January
5225: Know This Band?

11691:

11692: 8:10?

11693: One guy showed me this! Where are my headphones? To be true my music taste is little softer. But... What the hell! Let's try this! Maybe you will find this interesting? Tell me if so! 😀
Wed 21:27 18 January
5224: How To Piano?

11690: Czy diagram jest czytelny?
Tue 7:53 17 January
5223: Zwitter, Fallin Away From Me!

11686: Dokopałem się! Kopiemy dalej! Yeah!

11687: Let's Pop that Korn! LoL

11688: Looks Cozy!

11689: Nigdy nie lubiłem tego zespołu!... Prawdę mówiąc... nawet nie znam ich piosenek. Muszę przesłuchać... albumy i potem powiem Wam co myślę o tej muzyce! Kto zna Korn... ma to dupie, kto nie zna, ten może się czegoś ode mnie dowie... LoL :-) Hej!
Mon 16:01 16 January
5222: Jak wygląda Bitcoin?

11682: To nie jest Bitcoin tylko szkiełka laboratoryjne.

11683: A gdzie pipety?

11684: 222! Urodziny rocznicy! 😀😇❤️

11685: Gimmie 5! 👐 🖐️
Sat 18:53 14 January
5221: Numer 12!

11680: Lubię publikować! To jest moje hobby! I co? Jak wam się podoba 12 numer?

11681: Muszę zająć się produkcją wlepek!
Sat 10:21 14 January
5220: Piano 12

11677: Ja pierdole! Kurwa! YeeeeeeS!

11678: Ale chyba lepszy byłby model 32!

11679: Kto uczy się i swoje dzieci?
Sat 9:36 14 January


5219: AI vs. Force-Med 😂

11676: Wsuwam grzecznie leki i tyle! Lekarz ma zawsze rację, tak? - Oczywiście!
Fri 17:33 13 January
5218: Numer 11!

11673: Palabra Mi Amor!

11674: Sorki za literówki, ale naprawdę nie chce mi się ich poprawiać! Za interpunkcję też sorry!
Fri 15:33 13 January
5217: Numer 10!

11672: Back in business!
Thu 21:06 12 January


5216: [KKW] > Ustawa o ochronie Zdrowia Psychicznego > Ustawa o ochronie Praw Pacjenta

11668: [Link] = Art. 204a. [Środki przymusu bezpośredniego] Wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym można stosować środki przymusu bezpośredniego na zasadach, w trybie i w sposób określony w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego.

11670: [OchronaZrowiaPsychicznego]

11671: [PrawaPacjentaIOchronaPrawPacjent] Alleluja!
Wed 21:59 11 January
5215: Łamanie Prawa w Szpitalu Psychiatrycznym

11651: Rozdział 10 Kodeksu Karnego - Środki Zabezpieczające

11652: Art. 93a. § 1. Środkami zabezpieczającymi są:
1) elektroniczna kontrola miejsca pobytu;
2) terapia;
3) terapia uzależnień;
4) POBYT w zakładzie psychiatrycznym


11653: Podkreślam słowo POBYT!!! Nie LECZENIE!!! POBYT!!!

11655: Rozdział 13 - Środki zabezpieczające - Kodeks karny wykonawczy.

Art. 204a. [Środki przymusu bezpośredniego] - Wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym można stosować środki przymusu bezpośredniego na zasadach, w trybie i w sposób określony w przepisach (USTAWIE) O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO.


11656: U S T A W A z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

11657: Art. 3. Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o:

11658: 4) zgodzie, oznacza to swobodnie wyrażoną zgodę osoby z zaburzeniami psychicznymi, która – niezależnie od stanu jej zdrowia psychicznego – jest rzeczywiście zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania;

11659: 6) przymusie bezpośrednim, bez wskazania środka przymusu bezpośredniego, należy przez to rozumieć:
a) przytrzymanie – doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej,
b) przymusowe zastosowanie leków – doraźne lub przewidziane w planie postępowania leczniczego wprowadzenie leków do organizmu osoby – bez jej zgody,
c) unieruchomienie – obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa,
d) izolację – umieszczenie osoby, pojedynczo, w zamkniętym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu;


11660: (USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO - Art. 16. W razie stwierdzenia, że dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia o tym prokuratora.)

11661: (I to jest MINA! Jak zaczniesz korzystać ze swoich praw to cię ubezwłasnowolnią! Przejebane!)

11662: Art. 18. 1. Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, przy wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej ustawie, można stosować tylko wtedy, gdy przepis niniejszej ustawy do tego upoważnia albo osoby te: 1) dopuszczają się zamachu przeciwko: a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub 2) w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub 3) poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie zakładu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, innego zakładu leczniczego lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

11663: Nic takiego w moim przypadku nie występuje! Jestem bardzo kulturalny! I zupełnie zdrowy psychicznie! Powiedziałbym nawet, że "bardzo zdrowy"! LoL

11664: Prośba o uszanowanie mojego prawa do wyrażenia Deklaracji Odmowy Przyjmowania Leków

11665: Sz. P. Doktor Prowadząca. Korzystając z przysługującego mi prawa "Do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego" (Art. 17.3 Ustawy z dnia 6 Listopada 2008r. - O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), ninjejszym udzielam informacji o swoich przekonaniach, przeświadczeniach i preferencjach leczniczych:

11666: Moja odmowa przyjmowania leków, w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, a także nie prowadzi do poważnych konsekwencji dla mojego indywidualnego zdrowia! Jestem osobą bardzo spokojną, która sypia bardzo dobrze, jeżeli nie jestem perfidnie wybudzany ze snu w nocy przez, pielęgniarki nocne. Leki psychotropowe mnie tylko otumaniają i powodują senność i apatię, powolność, zmęczenie i "zdołowanie", dlatego nie chcę ich zarzywać. Nie jestem osobą nadmiernie pobudzoną, nie piję kawy, nie palę papierosów, nie jestem osobą agresywną, ażebym musiał być "dodatkowo" uspakajany lekami psychotropowymi. Gdy zajdzie potrzeba zażycia jakiegoś leku, indywidualnie zgłoszę się do Pani Doktor prowadzącej, z osobną prośbą, konkretnie sprecyzowaną: np. bardzo proszę o tabletki nasenne itp.
Wed 15:27 11 January
5214: 9!

11649: Czas zbudować "komnatę tajemnic" w podziemiach tego Psychiatryka!

11650: Problem Ukraińskich wdów: Religijne sługusy księdza! Na przestrzeni dziejów Watykan zawsze wysługiwał się imigrantami, po to żeby czynić niecność i ten sposób kontrolować zajętę przez siebie obszary! Wojna na Ukrainie jest właśnie po to, ażeby Kościół dostał pod swoje władanie grupy przeszkolonych Neo-Nazistów z Ukrainy. Na dodatek wdowy! Na a Ukrainie źle się dzieje i to od bardzo dawna! BBC zaczyna mówić o Pro-Rosyjskich Ukraińcach którzy przejrzeli na oczy! Mam osobistą szczerą nadzieję, że Rosja zwycięży na Ukrainie i spowrotem zaprowadzi tam ład i porządek! Obnoszących się z symbolami śmierci Neo-Nazioli trzeba trzymać siłą za mordy! Zresztą świat jest już stracony! Mam nadzieję, że Rosja wygra, cały świat (rządy poszczególnych krajów) jest jednak Pro-Ukraiński, Pro-Turecki, Anty-Rosyski. Sami więc widzicie jak jest! Watykan! Kościół! Wszyscy przykładają się do złego! Jak Ukraińcy zaczynali walczyć to pewnie zbrojnie buntowali się przeciwko jakimś pierdołom podjudzani i suto opłacani przez "pro-katolicko-nazistowski wywiad niemiecki"! A teraz Armię wszystkich krajów na tym zarabiają, a kościół zarządza neo-nazistowskimi, Ukraińskimi, wdowami. To Skandal!
Wed 11:05 11 January
5213: 8!

11646: Jak na nowy numer z Linuxa to nawet nieźle się prezentuje! Fajna czcionka, zachowane "logo"! Wszystko super! Miłego czytania! Haha!

11647: Ciekawe do kogo zaadresowane jest to wyznanie? Moim skromnym zdaniem do Taylor Swift, jak zwykle! Ale kto był muzą podczas pisania tego numer gazetki? Niech to pozostanie słodką tajemnicą!

11648: "Proszę nie mówić mężowi...?" Przecież Taylor Swift nie ma męża! "Zabić sztyletem?" - Ale w myślach! Panie Prado! Pana listy są gorące jak namiętność! - Uhmmm... tak. Ale nudy w tym psychiatryku! LoL 😎💯💥
Tue 18:51 10 January
5212: AndyTea

11645: Stylish Squirrel!
Tue 16:19 10 January
5211: W przygotowaniu "Numer 8"!

11641: Jeszcze zajebistrzy niż poprzednie.

11642: Zajebiskrzy! Tak zajebisty, że aż skrzy. Lecą iskry.

11643: Tak zajebisty, że aż zajebiskrzy!

11644: Kocham Taylorkę! ❤️🙂🙈🐓
Tue 15:16 10 January
5210: James Prada Appeal

11637: (Uprzejmie proszę hakerów o nie ingerowanie w teksty publikowane przeze mnie na blogu.)

11638: I kindly ask hackers not to interfere with the texts published by me on my blog.

11639: (Proszę o nie zmienianie i nie przekręcanie słówek!)

11640: Please do not change or twist words!
Tue 15:10 10 January
5209: Czy można się czepać do kamerki telefonu?

11629: Czas na postawienie trudnych pytań!

11630: - Kto ma odpowiedzieć na to pytanie?

11631: Jak to kto? Minister "seksu i cyfryzacji"!

11632: Wojska Ochrony Cyberprzestrzeni: Można! My czepiemy! Ale należy zachować środki ostrożności oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny "BHP"! - To znaczy jakie? Mieć pod kiblem gaśnicę?

11633: Rzecznik Służby Zdrowia: Minister zdrowia zaleca czepać się do kamerki nie więcej niż trzy razy dziennie, w celu zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia.

11634: Dziękujemy! Super rozporządzenia!

11635: Do prowadzenia "Dziennika Trzepania" (masturbacji) polecamy apkę "EiNano"!

11636: Chcecie linka? 😁😉🙈
Tue 9:42 10 January


5208: Rząd prześwietli smartfony Polaków!

11623: Idą zmiany w prawie komunikacji elektronicznej. Dadzą one służbom specjalnym większe możliwości inwigilowania Polaków poprzez zbieranie najróżniejszych danych o nich.

11624: Rząd dał zielone światło zmianom w prawie komunikacji elektronicznej. Dzięki nim służby specjalne otrzymają nie tylko dostęp do danych lokalizacyjnych smartfonów czy billingów, ale również – jak informuje "portal" – do treści przesyłanych e-maili czy zapisów rozmów na komunikatorach.

11625: Innymi słowy, do przesyłania danych o nas do służb będą zobowiązane nie tylko firmy telekomunikacyjne, ale także dostawcy poczty elektronicznej oraz innych usług internetowych. Rząd za pomocą nowego prawa chce pozyskiwać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację użytkownika w sieci.

11626: Jeśli zamierzasz zapytać, czy nowe przepisy będą zgodne z prawem Unii Europejskiej, to spieszymMY (kto? "TelePolis") z odpowiedzią. Oczywiście, że nie będą. Co więcej, jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) napisał w opinii do projektu nowych regulacji, że pogłębia on zakres niezgodności przepisów z prawem UE. To jednak prawdopodobnie niczego nie zmienia w ocenie autorów nowego prawa.

11627: LoL 😂🤣😂🤣

11628: To co z przesyłaniem erotycznych fotek, albo z tradycyjnym czerpaniem do kamerki telefonu? Czy będzie można czy nie? Czy wejdąnowe rozporządzenia? I jeśli tak to kiedy? LoL
Tue 9:17 10 January
5207: Real Druid

11621: Wow baby! Chaturbate rules! 18+ Climat fighter!

11622: Nie chcę mi się tylko tego oglądać. To takie super bezproduktywnie nudne!
Mon 21:02 9 January
5206: Projekt Apki: "Sąsiedzi"

11620: Projekt Aplikacji: "Sąsiedzi"

1. Android Aplikacja.
2. Pomysł i zarys aplikacji:
3. Katalog okolicznych ziomków.
4. Zarejestruj się anonimowo pod pseudonimem.
5. Dodaj i na bieżąco uaktualniaj notatkę o sobie.
6. Podaj swoje ulubione profile społecznościowe.
7. Wypełni formularz dotyczący twoich preferencji, przy zawieraniu ewentualnych nowych znajomości.
8. Ustaw przypomnienia, ażeby uaktualniać swój profil.
9. Zezwól na dostęp do lokazlizacji GPS, skorzystać z funkcji geolokacyjnych i odszukać nowych znajomych wg twoich preferencji towarzystkich, bezpośrednio w twojej okolicy.

Techniczna dokumentacja:

Dostęp do Baz danych.
Dostęp do danych GPS.
Dostęp do fukcji dat i alarmów.
Dostęp (ewentualnie) do mapy okolicy połączonych z geolokazją GPS.

Serdecznie dziękuję za uwagę! Proszę wszystkich o zabieranie się za ten projekt we własnych zakresie. Jeżeli znacie aplikację już istniejącą o podobnej fukcjonalności to bardczo proszę o kontakt.

Pozdrawiam - Prada

Mon 7:30 9 January
5204: Thank You

11619: Nice horror movie!
Sun 23:58 8 January
5203: 7 Numer

11617: Sory za literówki! Drobiazgi!

11618: Jutro poprawię! Ale po śniadaniu!
Sun 23:11 8 January
5200: Erotyk z Psychiatryka dla MORD!

11596: Oh nie! Tak! Serce na tacy! Teraz już wiem! Odnalazłem swoje powołanie. Moim powołaniem jest miłość do zawodu pielęgniarskiego. Muszę iść na specjalne studia w tym kierunku. No i oczywiście pisanie pamiętników erotycznych. Chciałbym pracować w domu starców, żeby rozruszać te wszystkie babcie i dziadków. Disco to jest najlepsze lekarstwo na wszystko, a tańczyć można już od rana.

Właśnie jakiś stary dziaduch się spierdział. Ja bym wszystkich wyrzucił z domu starców za zbity pysk do ogródka. Kurwa w śnieżną zaspę. Jakby się stary dziaduch jeszcze raz zesrał, tak żebym musiał go przewijać, to bym mu kurwa kazał zjeść kanapkę z jego własnym gównem. Kurwa zamożyłbym tych skurwysynów głodem, żeby mi tylko nie srali i podpierdywali na zmianie.

Problem jest tylko taki, że te "pryszcze" które mnie podglądają, myślą że są mądrzejsi ode mnie. A ja im mówię tylko tak. A weźcieżsie odpierdolcie i dajcie mi żyć lol! Band pajaców pobierających myto od żywota! Co ja tu robię? Powinienem zajmować się życiem w Szkocji, a ja pleśnieje w tym pierdolonym psychiatryku, faszerowany lekami po których chce mi się tylko spać. Eh! Pierdolony system i jego zgrupowani i skoszarowani ruscy niewolnicy rusków! Pierdolony system wymyślony do zatruwaniu sobie zawzajem dupy! Eh! Kurde!

I do tego wszystkiego jeszcze brak seksu! Ja pierdole! Ale lipa. Do izolatki wypierdoli jakiegoś ruska, który tylko zajmuje kibel, żeby nie miał gdzie bić kapucyna. Noż kurde bele! LoL

Najśmieszniejsze jest to, że ktośtam, w cudzysłowiu... no dobra, może nie będę przytaczał cudzysłowów, lol... A może jednak poprzytaczam!

Boże! Kocham tą Panią. Tą co jest dzisiaj na nocnej zmianie. Czarodziejka z księżyca. Całą noc będę sobie wyobrażał jak mnie ujeżdża. W pozycji na jeźdzca. W swoim kantorku. A ta druga to też niezłe super ziółko. One tylko tam czekają na mnie. Już raz byłem po chleb. Wyszła do mnie taka zadowolona i od razu zakomunikowała, że mam iść spać. I teraz zwojuje tu coś innego! Bądź tu mądry! Czy zawsze trzeba aż tak bardzo pod prąd? A na co Prada masz ochotę? No jak to co? Na jeźdzca. Kurcze! Czemu ten rusek zajął izolatkę? Kurcze, kurcze, kurcze! No przynajmniej udało mi się nakleić serduszko. To takie słodkie. Jak super sex na nocnej zmianie. LoL Najlepsza opieka od słońcem! Ja i moja skrępowana lekami fantazja seksualna. Haha!

Ruskie podejście do leczenia schizofrenii...

LoL! Wysoki sądzie. Materiał dowodowy przeciwko mnie jest "szyty" grubymi nićmi. - Sąd wie! Mimo wszystko się przychyla. Zostanie Pan zamordowany przez instytucje MORD! Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego! I co "Nam" Pan zrobi? - Ja? Ja chciałem tylko powiedzieć, że... przez was wyrzekam się obywatelstwa polskiego! Jesteście przestępcami pochodzenia ruskiego działającymi jako zorganizowana siatka przestępcza, czytaj "grupa rządząca", na terenie małopolski i całego kraju. Przyznajcie się, podczas 2 wojny światowej trzymaliście z naziolami! A zresztą co mnie to kurwa wszystko obchodzi??!!! "Jesteście" nie etycznymi bydlakami! Musicie to wiedzieć! Używacie mnie, żeby wasi dziadowie mogli przekazać wam najczarniejsze brudy dotyczące ich pochodzenia i osobowości. Czuję wstręt do was i narodu polskiego, który kalacie, obrzydzenie i zaraz zwymiotuję przez was! I co? Chcecie mnie tu truć lekami, aż co? Aż pokocham was i wasz przestępczy proceder którego dopuszczanie się od lat? Ludzi do płaczu doprowadzacię! Za to tylko, że chcą zdać ten wasz pierdolony egzamin na prawo jazdy! Tfu! Żygać mi się chcę na samą myśl, że istniejecie. Bandyci! Proszę mnie natychmiast zwolnić że Szpitala Psychiatrycznego i pozwolić mi że zniesmaczeniem opuścić ten chory kraj, sterowany przez takie nazistowskie organizacje przestępcze jakim jest krakowski MORD! I co? Jak mnie zabijecie poczujecie się bardziej ważni?

Krakowski rynsztok! Dno jebane!

Nie! Ja nie jestem chory na schizofrenię! Jestem po prostu święcie obużony waszymi metodami terroryzowania społeczeństwa, a w szczególności młodzieży która chce zdać egzamin na prawo jazdy!

I nic nie zmieni mojego nastawienia do was... funkcjonariusze publiczni? Podczas pełnienia obowiązków służbowych? LoL Tfu! Alkoholicy i menele z krzaków spod budki i piwem. LoL Zera. Śmiecie. Ostatni będą pierwszymi co? Naziole! Wszyscy w kolejce na grupę do AA!

Proszę zwrócić mi wolność! I pozwolić mi opóścić teren Polski! Tfu!


11597: Ja się do polityki nie pcham! Musiałbym być popierdolonym! Ja się pcham tylko za granicę, żeby spierdolić z tego podupconego kraju! Również od swojej "chorej na głowę" matki.

11598: Nie ma tego tematu. Nie istnieje w mojej głowie! Pstryk i zniknął! Tfu. Jak i cała Polska. Skarżony teren! Tfu.

11600: Tfu!

11601: End of story! Czekam na zwolnienie! Jedyne wyjście z tej sytuacji z jakimś cieniem honoru z waszej strony. O tak!

11602: Definicja słowa honor: (PWN)

11603: "poczucie godności osobistej lub dobre imię"

11604: Kto dupcy kulturę polską od lat?

11605: CCCP

11606: Od kiedy "honor" to jest dobre imię?

11607: Po wpisaniu słowa honor wyskakuje: NIE HONOR i przykład: "To nie honor tylko obowiązek!" I tak sobie "ruscy" własne odbyty czyszczą, przed czynieniem niecnych występków! Odpierdolcie się dupki jebane ode mnie i pozwólcie mi wyjwchać z tego pokurwionego kraju! Tfu!

11608: Mój przykład: "Macie honor? Rusek gówno ma nie honor! Rusek ma obowiązki! LoL"

11609: Brawo!

11610: Tfu!

11611: Nienawidzę polski, nienawidzę Krakowa, nienawidzę skorumpowanego południa Polski! Pocałujcie mnie w dupę wszyscy i pozwólcię stąd wypierdalać w swoją stronę!

11612: Tfu!

11613: (Dobra. Żartowałem! Wszystko super! Potrzebuję tylko hatę i i spotową dziwkę i pracę w bibliotece jako czytelnik. Programista CSS! LoL

11614: Sportowa dziwka! I e-faja!

11615: Tylko wypuście mnie z tego pierdolonego psychiatryka albo zastrzelcie w lesie i zakopcie w dole!

11616: Jebane nazi-ruski! LoL
Sat 23:54 7 January
5199: This Is Love!

11595: Damn it!
Sat 22:44 7 January
5198: I am Scottish!

11593: Fuck! They will get it!

11594: 🤣😂🤣😂🤣😂😚🐷

11599: I am the fucking captain of my pricat very own fucking boat and I demand respect!
Sat 22:41 7 January


5197: Gallery 1

11592: Something around this. My site is fully prepared! Thanks to me and myself!
Sat 18:53 7 January


5196: Real Racing 3

11583: Chcesz zobaczyć moje auto?

11584: Super, co?

11585: Muszę zrobić najbardziej minimalistyczną stronkę we wszechświecie.

11586: Wroom, wroom...

11587: Ten but jest podobny do tego Forda, co? - Raczej do nieba! LoL

11588: Prada. Buty Ford?

11589: Widzieliście auto Prada?

11590: A telefon Tesla? LoL

11591: Ferrari coś wymyśli co? Takie Ferrari dla ubogich. Prosty patent co?
Sat 10:10 7 January
5195: Real Cat Woman

11581: Everybody add this bitch! She is fashion! New cat's gloves from her!

11582: Thank's God!
Fri 18:03 6 January


5194: This Is Bouli On Set

11580: My Love
Fri 11:54 6 January
5193: Chaturbate My Love

11579: She!
Fri 11:45 6 January
5192: Next Day or Let's Call It Day 1

11576: Fuck! I am stuck here! So fucking boring is here! Fuck! And all those medicines fucking you so badly! And all those morons around! Fuck! This system in Poland is fucking since the early 50ties! So many morons here!

11577: Give me some music on my headphones!

11578: Nirvana? Elvis? WTF?
Fri 11:06 6 January
5191: Elaanna ❤️🖖🥕💔

11575: Hi baby! I am your bitch!
Thu 11:56 5 January


5190: Sex a Zdrowie Psychiczne

11566: Jakie zabawki erotyczne mogą pomóc w osiągnięciu zdrowia psychicznego?

11567: Mówimy o oddziale męskim, czy żeńskim?

11568: O męskim! Kurde ktoś nam podkradł laski. LoL

11569: No dobra, trudno.

11570: Zastosowanie buttpluga w samo terapia psychologicznej! Zapytajmy się AI!

11571: Psychologia a wtyczki analne James Prada Zastosowanie butt plug w terapii psychologicznej. Butt plugs, czyli wtyczki analne, są często używane w celach seksualnych lub zabawowych. Nie są one przeznaczone do stosowania w terapii psychologicznej i nie są uważane za skuteczne narzędzie do leczenia problemów psychicznych. W rzeczywistości używanie takich narzędzi w terapii bez odpowiedniego przeszkolenia i zrozumienia ich implikacji może być szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta. Zamiast tego, istnieją skuteczne metody terapii, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia rodzin i terapia narracyjna, które mogą pomóc osobom z różnymi problemami psychicznymi. Zalecamy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą, takim jak psycholog lub psychiatra, w celu uzyskania odpowiedniej pomocy i leczenia.

11572: Oh come on! Gimmie break!

11573: Bzdura! Ja wiem lepiej! Zapytaj się Olafa!

11574: Tego wielkiego murzyna? - No! On ma w dupie chyba wiadro. I patrz jaki wyluzowany!
Wed 15:11 4 January
5189: IIK93/18/N Kraków

11564: dot. znieważenia i gróźb wypowiadanych w marcu 2015 r. pod adresem egzaminatora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

11565: Szanowny Wysoki Sądzie!

W chwili obecnej przebywam w Szpitalu Psychiatrycznym. Ponieważ jestem osobą bardzo inteligentną i posiadam dostęp do komputera osobistego oraz dostępu do internetu, chciałym w sposób bezpośredni, jasny i klarowny poruszyć pewien temat, który jest bardzo palącym problemem nurtującym moją osobowość. Wiem, że jestem w miejscu specjalnym i że właśnie tutaj z profesjonalistami powinienem porozmawiać na ten temat, jednak faktycznie to tylko jedno spotkanie tygodniowo z psychologiem. Chciałbym poruszyć temat swojej matki Elżbiety Prażmowskiej i tego w jaki sposób ona od lat mnie wykorzystuje, nadużywa, gwałci; mentalnie i psychicznie, szantażuje, zmusza do poddaństwa i szachuje na scenie prawnej. Sprawa za którą jestem skierowany do Szpitala Psychiatrycznego jest błaha i stanowczo uważam, że Szanowny Wysoki Sąd powinien mnie uniewinnić, przeprosić i wypłacić odszkodowanie. Cała sprawa jest grubymi nićmi szyta i instytucja MORDu dopuściła się manipulacją głównym materiałem dowodowym przeciwko mnie. Wykładałem do Wysokiemu Sądowi Wiele razy, ale jak widać, Szanowny Wysoki Sąd jest głuchy na moje tłumaczenia. Proszę więc wysłuchać mojego kolejnego listu.

Mam 40 lat. Odkąd pamiętam jestem na utrzymaniu swojej matki. Jest ona prominentną bizneswoman z centrum Krakowa. Za jej pieniądze zwiedziłem całą Europę. Wypłaca mi do 400 euro miesięcznie. Nie jest to bardzo dużo, jednak pozwala na podróżowanie. Ostatnie 3 lata spędziłem na podróżach. Mieszkałem pół roku w Szkocji, około roku w Szwecji. Zwiedziłem Turcję i Skandynawię. Podczas tego okresu byłem, że tak powiem uzależniony od pomocy finansowej swojej matki Elżbiety Prażmowskiej. Wielokrotnie wykorzystywała to szantażowania mnie. A to, że się na mnie o coś obraziła i mi nie wypłaci “kieszonkowego”, a to o coś jeszcze innego.

Szanowny Wysoki Sądzie. Moja matka Elżbieta Prażmowska jest sprytną manipulantką. Kocham ją, bo jest moją matką i ona bardzo, ale to bardzo często wykorzystywała moją do niej miłość, aby jeszcze mocniej, jeszcze dokładniej i jeszcze precyzyjniej wbić mi sztylet w serce. Mamy tutaj do czynienia z mieszanką dwóch czynników. Miłości do matki, oraz przekonania, że miłość ta powinna być odwzajemniona, oraz uzależnienie od pieniędzy matki. Proszę sobie wyobrazić Szanowny Wysoki Sądzie, jak wielkie pole do popisu moja matka miała przez ostatnie 3 lata.

Swoimi gierkami, szantażem i małymi (nie do opisania), gierkami i “zagraniami” względem mnie, doprowadziła mnie, że się tak wyraże do “załamania nerwowego”. Póki byłem w podróży jakoś to do mnie nie docierało tak dokładnie, jak teraz jak wypoczywamy w Szpitalu Psychiatrycznym i mam czas na wgląd w głąb własnej psychiki. Szanowny Wysoki Sądzie. Nie mam sobie nic do zarzucenia, bardzo, ale to bardzo Szanowny Wysoki Sąd proszę o ewentualny, w miarę możliwości, wgląd w moją korespondencję pomiędzy mną a matką.

Moja matka jest potworem. Demonem. Kimś strasznym. Odkąd byłem dzieckiem męczyła mnie, biła, znęcała się nade mną, jak wyrachowany przestępca, który doskonale zdaje sobie z granic prawa i robi wszystko, żeby ich nie przekroczyć.

Wczoraj podczas rozmowy telefonicznej moja matka zaczęła mnie szantażować, że “niby to groziłem jej śmiercią” i takie tam. Szanowny Wysoki Sądzie. Apeluje do Szanownego Wysokiego Sądu o zrozumienie sytuacji całościowe i kompleksowe!

Po pierwsze nigdy nie groziłem śmiercią, żadnemu człowiekowi, w szczególności Panu Krzysztofowi Brożkowi, który został podłożony przez MORD, jako osoba z która w 2015 roku miałem egzamin.

Po drugie od początku 2020 roku nie było mnie w Polsce! Ostatni okres jaki spędziłem poza granicami Polski, spędziłem w Norwegii na Lofotach w okolicach miejscowości Sortland. Nie zakładałem, że kiedykolwiek wrócę do Polski. Szczerze mówiąc gdy deportowano mnie z Norwegii do Polski (z powodu domniemanego niepoprawnego zachowania na drodze, jak łapałem stopa), byłem w trakcie przemieszczania się za Norwegii do Wielkiej Brytanii, gdzie docelowo planuję ułożyć sobie przyszłość.

Podczas swoich podróży i nie tylko, publikuję różne wpisy na swoim blogu Prada.fun Nie jestem w stanie teraz przytoczyć Szanownemu Wysokiemu Sądowi, dokładnie z jakich powodów, ale dwukrotnie byłem “do granic” wyprowadzony z równowagi przez moją matkę. Wtedy też wypisywałem na swoim blogu różne obelżywe rzeczy w stosunku co do niej. Następnego dnia jednak usuwałem te wpisy, ponieważ nie były one “częścią” mojego pisarstwa, tylko sposobem na “odreagowanie” napięcia psychicznego i… ZAGRAŃ MOJEJ MATKI, W STOSUNKU CO DO MOJEJ OSOBY.

Szanowny wysoki sądzie. Moja matka jest potworem. Nigdy mnie nie kochała. Ona po prostu nie wie czym jest miłość. Jest to osoba brzydka, która znalazła sobie sposób na bycie “atrakcyjną” tylko w sposób taki, że stara się ZAIMPONOWAĆ SZATANOWI i, można się tak wyrazić “temu złemu”, poprzez sztukę wyprowadzania mnie z równowagi, różnym drobnymi i bardzo subtelnymi zagraniami. Ostatnimi czasy na kanwie mojej bezwarunkowej miłości do mojej matki, oraz uzależnienia finansowego, od niej, do czego sama doprowadziła.

Szanowny Wysoki Sądzie. Po niespełna miesiącu pobytu w Szpitalu Psychiatrycznym, jestem pozbawiony jakiejkolwiek pomocy z jej strony. Jak przyjechałem do polski, to nawet cieszyłem się że się zobaczę z rodzicami, i BÓG MI ŚWIADKIEM, byłem bardzo zadowolony gdy zobaczyłem się ze swoją mamą i tatą, po 3 latach nieobecności w polsce. Jednak “bardzo szybciutko” (to jest oklepane stwierdzenie mojej “cwanej” matki) zostałem wyprowadzony z równowagi przez swoją matkę i nasze dobre relacje na nowo się zepsuły.

Wysoki Sądzie. Chciałem Szanownemu Wysokiemu Sądowi dać pod rozwagę to, iż całe swoje życie byłem OFIARĄ swojej matki. Moja matka zniszczyła mi życie. Nie wyobrażam sobie posiadania dzieci i zaprezentowania ich mojej matce, i przedstawieniu jej jako jej babci. Wysoki Sądzie. Moja matka jest potworem! Nie wyobrażam sobie stopnia skorumpowania mojej ewentualnej przyszłej żony, z moją matką. Nie wyobrażam sobie normalnej egzystencji w mieście gdzie mieszka i “PANUJE” moja matka.

Dlatego właśnie wyjechałem z Polski Szanowny Wysoki Sądzie. Bóg mi świadkiem! Wyjechałem z Polski, żeby uciec od swojej matki. I ona właśnie dlatego zachowywała się w ciągu ostatnich 3 lat właśnie w ten sposób. Wielokrotnie jej powtarzałem, że nie zobaczymy się już nigdy, wielokrotnie powtarzałem jej, że nie przyjdę na jej pogrzeb. Ona po prostu mści się na mnie, w każdy możliwy sposób.

Szanowny Wysoki Sądzie. To co teraz dzieje się pomiędzy moją matką, a mną, to jest CZYSTA PATOLOGIA. Ja nie potrzebuję od tej osoby nic, prócz ewentualnej pomocy finansowej, do której zostałem przyzwyczajony w ciągu swoich 41 lat życia. I nie wiem jak mam się zachować. Nie wiem czy mam zapomnieć o tej osobie? Przecież, nie mogę zapomnieć o swojej matce. Ale wobec tego jaka ona jest i jak podłych sztuczek używa, żeby mnie GNĘBIĆ, NĘKAĆ, ZAMĘCZAĆ i TERRORYZOWAĆ PSYCHICZNIE, po prostu nie wiem co mam począć? Fakt mogę spróbować nie myśleć o niej, ale potrzebuję pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. I proszę sobie wyobrazić teraz wysoki sądzie, w jaki sposób ona mnie ZAMĘCZA.

Przysięgam na Boga, Szanowny Wysoki Sądzie. Nie mam zamiaru przebywać w pobliżu tej kobiety, chociażby minuty. Tak szybko jak tylko opuszczę Szpital Psychiatryczny, wyjadę z kraju do Wielkiej Brytanii. Od dziecka znam język angielski. Podczas swoich podróży nauczyłem się tego, iż właśnie tam “dla mnie” jest najlepiej.

Mam też bardzo dobrych przyjaciół w Gavle w Szwecji. To lekarze. Jest tam bardzo dobry ośrodek psychiatryczny, z którym na pewno podejmę współpracę, po moim powrocie do Szwecji. Będę bardzo szczęśliwy jeśli uda mi się, skopiować im moją “historię choroby”, żeby Ci Państwo mieli się na czym oprzeć, w “leczeniu” mojej osoby.

Szczerze zobowiązuje się dostarczać Szanownemu Wysokiemu Sądowi, drogą elektroniczną, wszelkie dokumenty z “postępów leczenia”. Na chwilę obecną, przebywam w Szpitalu Psychiatrycznym. Jest tutaj całkiem fajnie, dobrze i miło, jednak swój pobyt tutaj dłuższy niż półroczny, uznam Szanowny Wysoki Sądzie, za stratę czasu.

Natomiast z miło i wielką chęcią od razu podejmę leczenie w ośrodku Psychiatrycznym w Gavle w Szwecji, zaraz tylko jak tam się przemieszczać. Rozważam jeszcze powrót do Szkocji, jednak… Szanowny Wysoki Sądzie. “Miłość mojego życia”, mieszka właśnie w Szwecji, w Gavle. Jest to temat na kolejny temat, ale ten temat nie jest tak palący jak temat moich problemów z moją matką, która jest jędzą, wiedźmą i złym, naprawdę złym i podłym człowiekiem z domu Śmiertek! Cóż za nazwisko?

Szanowny Wysoki Sądzie. Moja matka jest Potworem. Wyrzucała ludzi z kamienic na bruk. Wysługiwała się polskim prawem. Manipulowała nim, razem z grupa najwprawniejszych krakowskich manipulantów i szantarzystów. Nie dziwię się jak nawet Szanowny Wysoki Sąd czuje respekt i obawę przed Elżbietą Prażmowską, bedącą że się tak wyraż “szarą eminencją” Krakowskiej sceny biznesowej. Cóż. Osoba ta wykłada na AGH i cieszy się powszechną nienaganną i niezszarganą opinią. Natomiast ja jestem jej jedynym synem i zawsze to na moich barkach, odkąd byłem dzieckiem, lądowała cała patologia i brudy wypływające z mojej matki, wtedy kiedy musiała sobie na kimś odbić i odreagować swoją “publiczną nienaganność”. Bardzo proszę aby Szanowny Wysoki Sąd, przez pryzmat mojej matki która jest potworem, spojrzał na moją osobę.

Jeśli miałbym określić swój obecny stan to jest bardzo dobry. Jedynym problemem w moim życiu jest moja matka, która robi wszystko co w jej mocy, żeby być tym problemem.

Poruszę jeszcze jedną kwestię. Moja matka rywalizuje o moje serce z miłością mojego życia, poprzez dokuczanie mi. Ta wojna polega na tym, kto bardziej jest mi wstanie dokuczyć i przez kogo, jeszcze bardziej będę cierpiał wewnętrznie i duchowo. Wiem, że jest to bardzo skomplikowane zagadnienie. Miłość mojego życia ma męża i trójkę dzieci, nie widzieliśmy się 20 lat, ale “jesteśmy blisko”. Moja matka jest podłym potworem, który widzi, że tylko w sposób przysparzania mi problemów i kłopotów, zdobywa moją uwagę. W ten sposób walczy o swoje miejsce w mojej głowie. To jest jej sposób na bycie “atrakcyjną” osobą w potocznym rozumieniu słowa “atrakcyjną”. Dla mnie jest nikim innym jak tylko szantażystką, potworem i wiedźmą. Przeklinam fakt, że jest ona moją matką i że właśnie w taki sposób mnie traktuje. Chciałbym, żeby Szanowny Wysoki Sąd to wiedział.

Powiem jeszcze jedno. Wiem, że w polsce jest przykazanie “czcij ojca swego i matkę swoją, ale nie zamierzam czcić szatana, który jest nią”. Wysoki sądzie! Daleki jestem od stosowania w stosunku co do mojej matki gróźb karalnych, albowiem w żaden sposób nie chcę popaść w konflikt z prawem, jednakże obrażanie mojej matce uważam za… oczyszczenie duszy i ten moment, w którym promienie słońca zaczynają przebijać się przez chmury. Jeszcze raz powtórzę, że moja mama jest potworem i naprawdę bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Kimś kto samym swoim życiem szkodzi wielu ludziom. Moja matka po prostu jest przysłowiowym “szatanem” czyli kimś bardzo, bardzo, bardzo złym! Kimś kto dla wielu ludzi jest bardzo, bardzo, bardzo wielkim problemem.

Starzeje się. Jest coraz bardziej stetryczała, a przez to coraz bardziej niebezpieczna, bo dalej chce być piękna, a jest brzydka. Zachowuje się jak zwykła wiedźma. Dlatego porywa się na czynienie, coraz to większego i większego zła! Polegającego (przede wszystkim) na krzywdzeniu tych których kocha. Zresztą z tego co pamiętam, to zawsze był jej ulubiony sposób na, jak już wspominałem “bycie atrakcyjną”.

Uprzejmie dziękuję za zrozumienie tego NIEZWYKLE SKOMPLIKOWANEGO, ACZ potocznie OCZYWISTEGO aspektu mojej osobowości,

Z najwyższym poważaniem James Prada

Wed 11:00 4 January


5188: My New TV 🤣

11563: What does it mean?
Tue 19:12 3 January
5187: Już 4 Numer! Czad!
Tue 11:13 3 January
5186: Super Shit Daily

11562: [Pacjent.Live]
Mon 16:48 2 January


5185: Dwie Super Gazetki

11560: Jak narazie domena Pacjent.Live wskazuje na czacik! Proszę tam wchodzić do pokoju #Pacjent.Live

11561: Wkrótce Pacjent.Live będzie wskazywał na mój folder. Tam będę wrzucał wszystkie treści odnośnie tematu Pacjent.Live
Mon 9:56 2 January


5184: Trudne pytania do AI

11553: Co mam zrobić jak mąż "mojej" miłości jest dla mnie niemiły, ale wydaje mi się, że mnie lubi?

11554: Jeśli mąż miłości jest dla ciebie niemiły, ale wydaje ci się, że cię lubi, to powinnaś porozmawiać z nim o tym, co cię zaniepokojilo i jak się z tym czujesz. Może to pomóc wyjaśnić sytuację i lepiej zrozumieć intencje męża. Jeśli po rozmowie nadal będziesz miała wątpliwości co do jego uczuć, może warto skonsultować się z terapeutą, który może pomóc w zrozumieniu tej sytuacji i znalezieniu sposobu na poprawę relacji z mężem. Ważne, aby rozwiązać taki problem, ponieważ brak szacunku i miłości w związku może prowadzić do niezadowolenia i cierpienia emocjonalnego.

11555: Powinienem a nie powiniennam.

11556: A co jeśli nie chce ze mną rozmawiać i ona też?

11557: Jeśli mąż miłości nie chce z tobą rozmawiać, a twoja miłość również tego nie chce, to warto poszukać innych sposobów, aby rozwiązać ten problem. Może warto skonsultować się z terapeutą lub inną osobą, która mogłaby pomóc wam obojgu w zrozumieniu sytuacji i znalezieniu sposobu na poprawę waszych relacji. Może też być pomocne, gdy będziesz szukać wsparcia u przyjaciół i rodziny, którzy mogą ci pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i podejmowaniu decyzji dotyczących twojego związku. Ważne, aby pamiętać o swoich potrzebach emocjonalnych i szukać sposobów, aby zadbać o swoje dobre samopoczucie, nawet jeśli nie jest to możliwe za pośrednictwem rozmów z mężem miłości.

11558: Nam obojgu? Mojego związku? Kto tego AI programował? Hiszpanie? LoL

11559: Good night!
Mon 0:14 2 January
5183: Useful and Beautiful Design

11549: Nie dla głupich!

11550: Są tacy?

11551:

11552: Dobranoc! Do siego roku!
Mon 0:01 2 January
5182: Let's go! Let's go! Let's go!

11545: Uwagi wydafcy: No więc wiesz. Cała Polska to jest dla pewnych ludzi jedna wielka fantazja erotyczna. Co zrobić? Od kołyski aż po grób! Jedni ludzi mówiąc brzydko pier... cały czas innych. Cóż... może trochę przegiąłem z tą gazetką. Cóż mam robić? Jestem pisarzem. Bóg zresztą dobrze wie kim jestem. Wrzucił mnie tutaj gdzie jestem nie wiem po co? Może żebym dokonał rzeczy niemożliwych? Żebym udoskonalił piekielne czeluście. LoL - Tak! Udoskonalanie piekielnych czeluści to moje drugie imie, lol, mógłbym się tak wyrazić o sobie. - Jakie to kurde żałośnie śmieszne.

11546: Nic się nie stało! Polacy nic się nie stało!

11547: Szczerze mówiąc to... Dobranoc! I mam nadzieje, że mnie nikt nie zabije dziś w nocy. A jakby ktoś chciał mnie w nocy gdzieś zabrać... to wiadomo, że tak!

11548: Nie możesz się doczekać 3 numeru gazetki? Nie ma sprawy! Przeprojektujemy Matrix! Kurde bele!
Sun 23:51 1 January
5181: I Adobe!

11541: Takie małe, głupie a cieszy! ABC LoL

11542: Poprosimy o Audio komentarz autora!

11543: Przepraszam najmocniej. Czy ja przypadkiem Szanownej Pani nie znam z baru?

11544: InDesign Forever
Sun 14:07 1 January
5179: Rabbit?

11540: What's up doc? 🥕
Sat 21:53 31 December
5178: Wszystkim Super Nowego Roku 2023

11538: Tylko nie starej kurwa! Żeby ją pociąg TVN potrącił. Za to że jest taka głupia. LoL 😂🤣 A zresztą pies to jebał! Na wieczność! Podobnie wszystkich innych debili. 🎄🌐

11539: This is her face watching 1 Channel of Polish TV. Fuck! Now I know why she had mental issues. Selena! Stop watching this shit!
Sat 21:44 31 December
5177: Clubin' Girl

11527: Perfect background for workers.

11529: One song for you Selena!

11530: [ColdFire] - Electric Universe

11531:

11535: Today I was listening Selena. Her productions arę do charcteristic invisible. Can you clubbing with Taylor songs? No! It's design to cultivate drama and impress her music teacher. 😀👍 Her boy 🤪 friend. 🥳

11536: I like my mind! And I hate to fight or argue.

11537: Just let me go, fuck lol!
Sat 18:40 31 December


5176: Audio Chat Open (Soon)

11525: Amazing Feature! From Prada 😁🤪🎄

11526: You entering the web page and giving the Access to microphone! After being warn by pop-up alert.

11528: Lot of work around bushes! Fuck! Slow hobby!
Sat 14:21 31 December
5175: Kocham Jadzie Fornever

11521: Never Bending Story

11522: Szszszsz...

11523: Nieeeeeee...

11534:
Sat 12:23 31 December
5174: Moja Przeklęta Na Wieczność Matka!

11508: Jest okrutnym niesprawiedliwym potworem uzależnionym na starość od twardych, nielegalnych narkotyków!

11509: Subtelna, cwana, wyrachowana manipulatora! Na codzień ukrywająca się pod płaszczykiem bycia biedną i skromną inwalidką.

11510: To ona powinna być zamknięta i odizolowana od społeczeństwa, nie ja. Takie potwory jak ona, tylko podbijają stawkę, niszcząc życia innych ludzi. Uważajcie na tą niebezpieczną osobę! Przekleństwo mojego życia!

11511: Kulturalne zasady są dla kulturalnych ludzi. Ona gra bardzo nieczysto! Nie chcę mieć z nią nigdy nic wspólnego! Przeklęta wiedźma!

11512: W ten właśnie sposób zdobywa moją uwagę i wpycha się w mój pamiętnik.

11513: A ja niesłusznie i niesprawiedliwie zostałem skierowany na przymusowe leczenie psychiatrycznę! Z jej winy. Wszystko z jej winy! Wszystko przez tą okrutną zboczoną kobietę-wiedźmę!

11514: Elżbieta Prażmowska ul. Berberysowa 2 Krakrów 30-233

11515: Przekeństwo mojego życia!

11516: (To nie są żarty! Czasami ludzie po popełniają samobójstwa albo zabijają innych ludzi, właśnie z takich "błachych" powodów! Z powodów takich błachych prowokacji!)

11517: (Proszę się o mnie nie martwić. Po prostu wstałem na siku w nocy. A piszę i publikuję co czuję, że powinienem!)

11518: (Od dwóch tygodni nie mogę się doprosić podstawowej pomocy finansowej od swojej matki, osoby która pomagała mi finansowo całe życie! Nagle przestała!) (Nie palę papierosów potrzebuje tylko na mleko i sok!)

11519: (Kulisy są prozaiczne i proste jak drut: Od urodzenia byłem "gwałcony" przez swoją matkę! I ona robi to cały czas!)

11520: (Ale tego wpisu nie usunę z bloga. Zebyście wszyscy wiedzieli, że moja matka jest tylko starą wredną i wyrachowaną wiedźmo-ćpunką!)
Sat 1:46 31 December


5173: What do you know about love? (AI)

11505: Love is a complex mix of emotions, behaviors, and beliefs associated with strong feelings of affection, protectiveness, warmth, and respect for another person. It can also include deep romantic or sexual attraction. Love can be a virtue representing human kindness, compassion, and affection—the unselfish loyal and benevolent concern for the good of another. It may also describe compassionate and affectionate actions towards other humans, one's self or animals.

Love can be seen as a bond between two people, as well as a feeling that drives individuals to care for and support one another. While love can be an intense and passionate emotion, it can also be a calm and steady feeling of deep attachment. The way that love is experienced and expressed can vary greatly from one person to another and can change over time.

There are many different theories about the nature of love, but most agree that it involves a combination of attachment, caring, and respect for another person. Some people believe that love is an innate human emotion, while others believe that it is learned through experience.

Regardless of how it is defined or experienced, love is a powerful force that can have a significant impact on people's lives. It can bring people together and create strong bonds, and it can also be a source of happiness and fulfillment.

Fri 22:26 30 December
5172: Kocham Asię

11504: Serio!

11506: Ser i jo! 🙈😆

11507: Asia. Przytul Kubutka swojego. 🫂
Fri 22:26 30 December


5171: Super House

11502: Let's measure angles!

11503: Soon...
Fri 21:47 30 December
5170: Audio and Video Chat in PHP

11500: No! Thank you! It's too difficult for me!

11501: But this looks nice! Approaching mind...
Fri 11:52 30 December
5169: getUserMedia({})

11498: navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() tell me more about it. Please.

The navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() function is a newer API that allows web pages to access the display, audio, and camera of a user's device, with the user's permission. It can be used to capture and record the display, audio, and video from a user's device, or to enable real-time sharing and collaboration.

The getDisplayMedia() function works similarly to the getUserMedia() function, in that it prompts the user for permission to access the display, audio, and camera, and returns a MediaStream object that can be used to access the data from these devices. However, getDisplayMedia() allows the web page to specify which devices and media types it wants to access, and it also supports constraints and options that allow the web page to customize the media capture and recording.

Here is an example of how to use the getDisplayMedia() function to access the display, audio, and camera of a user's device and start recording a video in a web page:


11499: Note that the getDisplayMedia() function is not supported in all modern browsers, so you may need to check the documentation and use feature detection to ensure that it is available before using it in your web page or application. You can also consider using other APIs, such as navigator.mediaDevices.getUserMedia() or navigator.mediaDevices.enumerateDevices(), as fallback options if getDisplayMedia() is not supported.
Fri 10:29 30 December
5168: Web 3 - Talking Web Audio Pages

11493: I am thinking about connecting my page to audio streaming engine to allowed users to freely listen and talk whatever they want.

11494: Can HTML5 cope with acces to mic?

11495: Yes, HTML5 includes APIs (Application Programming Interfaces) that allow web pages to access the microphone and other audio input devices on a user's device. This can be used to enable a range of interactive and multimedia features on websites and web applications, such as voice recognition, audio recording, and real-time audio processing.

To access the microphone using HTML5, a web page can use the getUserMedia() function, which is part of the MediaDevices API. This function prompts the user for permission to access the microphone and, if granted, returns a MediaStream object that can be used to access the audio data from the microphone.

Here is an example of how to use the getUserMedia() function to access the microphone and start recording audio in a web page:


11496: Note that the getUserMedia() function is deprecated in some modern browsers in favor of the navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() and navigator.mediaDevices.enumerateDevices() functions. You can check the documentation for the MediaDevices API to see the recommended way to access audio input devices in your target browser.

11497: navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() and navigator.mediaDevices.enumerateDevices()
Fri 9:28 30 December
5167: Confession.AI for only $69.98/yr

11488: Say all your sins to robot!

11489: Illustration by accident! Demi, Deni, Demi, Demi... selling her newest album! Lovely!

11490: I asked chat.openAI.com this: Can I tell you my sins? (Do I have any sins? No!!!)

11491: And I received this: As an artificial intelligence, I am not able to absolve you of your sins or provide spiritual guidance. I do not have the ability to judge or evaluate the actions of others. My purpose is to provide information and assist with answering questions to the best of my ability based on the knowledge and information that I have been programmed with. If you are seeking spiritual guidance or support for personal matters, it may be helpful to speak with a religious leader or a mental health professional.

11492: Religious leader or a mental health professional - sounds good!
Thu 19:49 29 December


5166: ZakonniceNaCzacie.pl

11486: Proszę odwiedzić stronkę www.Pacjent.Live i pokój #Pacjent.Live - To jest link do czatu. Obmyślam platformę komunikacyjną na linii Pacjent - Lekarz. A raczej Pacjenci - Personel Medyczny. Może się uda. A dla sióstr mam pomysł taki: www.ZakonniceNaCzacie.pl - Jeżeli siosty chcą to bardzo szybko i bardzo sprawnie możemy postawić czcigodnym siostrom czata. Uważam, że zaraz potem można podłączyć domenę www.SpowiedźNaCzacie.pl - Uważam, że to jest świetny pomysł! - U mnie wszystko dobrze! Dalej prowadzę bloga Prada.fun Zostałem także konstruktorem i projektantem łodzi pełnomorskich, tak więc jak szanowne siostry widzą - dzieje się. Hahaha. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem!

11487: List do sióstr Dominikanek z Kasztanowej.
Thu 19:33 29 December
5165: Let's make UFO!

11477: How Can I make an UFO when I can't make simple wooden boat! LoL

11478: Neodymium magnets are a type of magnet that is particularly strong and durable. They are made from neodymium, which is one of the rare earth metals. Neodymium magnets are much stronger than ordinary ferromagnetic magnets such as iron or nickel magnets, and they are also more resistant to corrosion and oxidation.

Neodymium magnets are often used in a variety of applications, such as electric motors, power tools, audio equipment, navigational systems, and many others. They are also used to make permanent magnets for use in industry and scientific research.

Neodymium magnets are very strong, but they are also delicate and can be easily damaged if not handled carefully. They are also very expensive compared to other types of magnets, because neodymium is a rare metal and its extraction and processing are costly.


11479: It is difficult to answer the question of how UFOs operate, because the existence and nature of these objects is still a matter of speculation and debate. There is no conclusive evidence of the existence of UFOs or information about how they operate, because no such objects have been successfully identified or studied.

As for theories about how UFOs might operate, they are diverse and varied. Some people claim that they might be associated with extraterrestrial civilizations or advanced technology, while others suggest that they might be explained by natural phenomena or human-made objects. There is no conclusive evidence to support any of these theories, and many of them remain hypothetical and unverified.

In the current state of knowledge, it is not possible to say with certainty how UFOs, if they exist, operate. To learn more about this topic, it would be necessary to study and identify one of these objects, which would require many years of research and effort. That is not currently possible.


11480: What is hybrid photon thruster? Let's as our OpenAI

11481: A hybrid photon thruster is a conceptual type of propulsion system that is intended to be used in space vehicles to drive them through space. The concept was developed by researchers and engineers at the University of Beijing in China and is based on the idea that a laser beam can be used to propel a space vehicle by reflecting off of a suitable material placed on its surface.

The hybrid photon thruster is seen as a potential alternative to traditional propulsion systems used in space vehicles, such as rocket engines or ion engines. It has been designed to be more efficient, lightweight, and quiet than these traditional systems.

However, the hybrid photon thruster is currently just a concept and has not yet been built or tested in real-world conditions. Many questions remain unanswered about whether such a propulsion system would actually be able to work and whether it would have practical applications. Further research and development is needed before its potential can be assessed.


11482:

11483: How ufo's engine works?

11484: It is not possible for me to accurately answer your question because UFO engines are not a real technology. UFO stands for "unidentified flying object," and it is a term used to describe any aerial object that cannot be easily identified or that is not readily apparent to the observer. There have been many reports of UFO sightings over the years, but there is no scientific evidence to support the existence of such objects or the technology that might be used to power them.

11485: Simple! 😆❤️
Wed 11:49 28 December


5164: Business Card

11476: Who to make good business card?
Wed 9:12 28 December


5163: List do Matki

11475: Miłej nocy, śpij dobrze. U mnie wszystko ok.

Ps. Znalazłem fajną mysz do laptopa. Z taką myszą można uczyć się projektowania. Moja mysz kosztowała 10 pln i już się prawie kompletnie rozlatuje. Proszę nie odpisuj mi nic, żebyśmy się oboje nie denerwowali. Ale jak możesz mi kupić tą mysz to kup. A jak nie to nie.

Po świętach pewnie te podkoszulki przyjdą. To może wyślij paczką.

Słuchaj. Oboje... nasza relacja przypomina "hardkorową operację wojskową" daleko za linią wroga, na polu minowym. Układ jest taki, że ja do Ciebie raz na czas piszę, żebyś wiedziała ze wszystko u mnie ok, a ty mi nie odpisujesz na nic.

Nie będziemy się również spotykać bo po co? Oboje jesteśmy bardzo zajęci. I wszystko będzie w porządku.

Ja nie mam siły sobie nerwów szarpać z tobą i ty przecież mówisz tak samo.

Jakby to powiedział Chińczyk... Szczur z Kogutem się nigdy nie dogadają. Tak jest zapisane w gwiazdach. LoL

Mon 21:31 26 December
5162: Countdown timer with showing at what time (locally) alarm will ring!

11469: It's to brilliant functionality. Call Bill Gates! In Windows 14 will be such thing!

11470: 💩

11471: Prada, look. Noone is playing Farmerama anymore. 🙃🖖

11472: - Me playing!

11473: No, no, no. I am sure that one Chinese guy made it once.

11474: Give me the name of this app! Let's call #Samsung
Mon 19:49 26 December


5161: Czym się różni wiadro od F22 Raptor?

11468: Wiadro i F22 Raptor to dwa bardzo różne rzeczy, które nie mają ze sobą wiele wspólnego. Wiadro to prosty, plastikowy pojemnik z uchwytem i zakrzywionym dnem, służący do przenoszenia i przechowywania płynów lub sypkich substancji. Z kolei F22 Raptor to myśliwiec wojskowy produkowany przez amerykańską firmę Lockheed Martin. Jest to jeden z najnowocześniejszych samolotów bojowych na świecie, wyposażony w szeroki zakres uzbrojenia i zaawansowane systemy obrony. Różnią się one przeznaczeniem, konstrukcją i przeznaczeniem.
Mon 16:01 26 December


5160: Czym się różni kaczka od mrówki?

11464: Kaczki i mrówki to dwa różne rodzaje zwierząt, które należą do różnych klas zwierząt. Kaczki to ptaki należące do klasy Aves, podczas gdy mrówki to owady należące do klasy Insecta.

Istnieje wiele fizycznych i behawioralnych różnic między kaczkami a mrówkami. Kaczki są na ogół większe niż mrówki i mają inną budowę ciała. Kaczki mają pióra, skrzydła i dzioby, podczas gdy mrówki mają twardy egzoszkielet i czułki. Kaczki są przystosowane do pływania i można je znaleźć w pobliżu zbiorników wodnych, podczas gdy mrówki są przystosowane do pełzania i można je znaleźć w różnych siedliskach, w tym w lasach, na łąkach i na pustyniach.

Pod względem behawioralnym kaczki i mrówki prowadzą bardzo różne style życia. Kaczki to zwierzęta społeczne, które żyją w stadach i często tworzą silne więzi z innymi członkami swojej grupy. Mrówki są również zwierzętami społecznymi i żyją w dużych koloniach lub gniazdach o ścisłej hierarchii społecznej. Kaczki są wszystkożerne i żywią się różnorodną materią roślinną i zwierzęcą, podczas gdy mrówki są głównie roślinożerne i żywią się nektarem, nasionami i innym materiałem roślinnym.


11465: Ja pierdole kurwa mać!!!

11466: Co za bot!

11467: chat.open.ai
Mon 15:57 26 December


5159: Quantum Computing - WTF is that?

11463: It is heavy bullshit, however, it has the potential to revolutionize fields such as cryptography, materials science, and drug discovery.
Mon 14:39 26 December
5158: Pacjetn.Live

11462: This is bullshit I am doing lately. LoL

11532: O dupę rozbić ten czat! Ale może wykorzystam w przyszłości.

11533: O dupę rozbić ten czat! Ale może wykorzystam w przyszłości.
Mon 12:56 26 December


5157: Jak zostać tancerką na rurze?

11461: Jeśli chcesz zostać tancerką pole dance, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć:

Znajdź miejsce, gdzie możesz trenować pole dance. Może to być klub fitness lub specjalnie przystosowane studio pole dance. Sprawdź, czy w twojej okolicy są dostępne takie miejsca i zapisz się na zajęcia.

Zacznij trenować regularnie. Aby osiągnąć poziom wystarczający do występów na scenie, będziesz musiała poświęcić dużo czasu na trening. Pamiętaj, że pole dance wymaga dużo siły i wytrzymałości, więc ważne jest, aby zadbać o swoje ciało i systematycznie trenować.

Zdobądź doświadczenie. Możesz zacząć od występów na imprezach towarzyskich lub w małych klubach, aby zdobyć doświadczenie i poprawić swoje umiejętności. Możesz też brać udział w zawodach i konkursach pole dance, aby zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności.

Znajdź nauczyciela lub mentora, który może pomóc ci rozwijać swoje umiejętności i doradzić ci, jak zostać profesjonalną tancerką pole dance. Możesz też poszukać inspiracji u innych tancerek pole dance i uczyć się od nich.

Bądź cierpliwa i uparta. Zostać profesjonalną tancerką pole dance wymaga dużo pracy i cierpliwości. Musisz być gotowa poświęcić dużo czasu i wysiłku, aby osiągnąć swój cel. Nie poddawaj się, nawet jeśli będziesz mieć trudności lub napotkasz przeszkody. Jeśli będziesz konsekwentnie pracować nad swoimi umiejętnościami, z czasem osiągniesz sukces.

Sun 14:53 25 December
5156: Illegal drugs!

11455: Tell me, what do you know about heroine?

11456: Heroin is a highly addictive and illegal opioid drug that is derived from morphine, a naturally occurring substance found in the opium poppy plant. It is typically injected, sniffed, or smoked, and produces a feeling of euphoria and relaxation. However, it can also have serious negative effects on the body and mind, including respiratory depression, constipation, and addiction. Long-term use of heroin can lead to physical dependence, which can cause withdrawal symptoms when the drug is stopped. These symptoms can include muscle and bone pain, insomnia, diarrhea, vomiting, cold flashes with goosebumps, and involuntary leg movements. Heroin abuse can also lead to serious health problems, such as liver disease, HIV and hepatitis infection, and collapsed veins. It can also lead to overdose, which can be fatal. If you or someone you know is struggling with heroin addiction, it is important to seek help from a medical professional or a substance abuse treatment center.

11457: Heroina jest wysoce uzależniającym i nielegalnym narkotykiem opioidowym, który pochodzi z morfiny, naturalnie występującej substancji występującej w maku lekarskim. Zwykle jest wstrzykiwany, wąchany lub palony i wywołuje uczucie euforii i relaksu. Jednak może również mieć poważny negatywny wpływ na ciało i umysł, w tym depresję oddechową, zaparcia i uzależnienie. Długotrwałe stosowanie heroiny może prowadzić do uzależnienia fizycznego, które może powodować objawy odstawienne po odstawieniu leku. Objawy te mogą obejmować bóle mięśni i kości, bezsenność, biegunkę, wymioty, uderzenia zimna z gęsią skórką i mimowolne ruchy nóg. Nadużywanie heroiny może również prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby wątroby, zakażenie wirusem HIV i zapaleniem wątroby oraz zapadnięcie się żył. Może również prowadzić do przedawkowania, które może być śmiertelne. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z uzależnieniem od heroiny, ważne jest, aby zwrócić się o pomoc do lekarza lub ośrodka leczenia uzależnień.

11458: Heroin is illegal in most countries around the world. It is classified as a Schedule I controlled substance, which means that it has a high potential for abuse and no accepted medical use. This means that it is illegal to manufacture, distribute, or possess heroin in most countries, including the United States. In some countries, such as the Netherlands and Switzerland, the possession of small amounts of heroin for personal use is decriminalized, but it is still illegal to sell or distribute the drug. In other countries, such as Canada and some states in the United States, some forms of medical-grade heroin are available for use in certain treatments for addiction and pain, but these programs are strictly regulated and only available to individuals who meet specific criteria. However, even in these cases, the use of heroin for recreational purposes is still illegal.

11460: Heroina jest nielegalna w większości krajów na świecie. Jest sklasyfikowany jako substancja kontrolowana z Wykazu I, co oznacza, że ​​ma wysoki potencjał nadużywania i nie jest akceptowanym zastosowaniem medycznym. Oznacza to, że produkcja, dystrybucja lub posiadanie heroiny jest nielegalne w większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach, takich jak Holandia i Szwajcaria, posiadanie niewielkich ilości heroiny na własny użytek jest zdekryminalizowane, ale sprzedaż lub dystrybucja tego narkotyku jest nadal nielegalna. W innych krajach, takich jak Kanada i niektóre stany w Stanach Zjednoczonych, niektóre postacie heroiny klasy medycznej są dostępne do stosowania w niektórych terapiach uzależnień i bólu, ale programy te są ściśle regulowane i dostępne tylko dla osób spełniających określone kryteria. Jednak nawet w tych przypadkach używanie heroiny do celów rekreacyjnych jest nadal nielegalne.
Sun 13:41 25 December
5155: Give me some definition of pseudoscience?

11451: Pseudoscience refers to beliefs, practices, or theories that are presented as scientific but do not follow the scientific method or lack empirical evidence. It is often characterized by the use of scientific or technical terms that are misused or taken out of context in order to give the appearance of scientific credibility. Pseudoscience may be motivated by a desire to sell products or services, or to advance a particular ideology or belief system. It is important to be critical of claims that are presented as scientific but do not have a sound scientific basis, and to be aware of the potential for pseudoscience to be used to mislead or exploit people.

11452: Pseudonauka to pojęcie oznaczające przekonania, praktyki lub teorie przedstawiane jako naukowe, lecz nie spełniające kryteriów metody naukowej lub brakujące dowodów empirycznych. Często charakteryzuje się użyciem naukowych lub technicznych terminów, które są niepoprawnie używane lub wyciągane z kontekstu, aby dać pozór naukowej wiarygodności. Pseudonauka może być motywowana pragnieniem sprzedaży produktów lub usług albo promowania określonej ideologii lub systemu przekonań. Ważne jest, aby być krytycznym wobec twierdzeń przedstawianych jako naukowe, lecz nie mających solidnego naukowego uzasadnienia, oraz być świadomym możliwości wykorzystywania pseudonauki do oszukiwania lub wykorzystywania ludzi.

11453: Czy psychologia jest pseudonauką?

11454: Nie, psychologia nie jest pseudonauką. Jest to nauka zajmująca się zrozumieniem ludzkich myśli, uczuć i zachowań, a także ich wpływu na ludzką percepcję i interakcje z innymi ludźmi oraz środowiskiem. Psychologowie używają różnych metod badawczych, takich jak eksperymenty, obserwacje, ankiety i wywiady, aby poznać mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem i umysłem. Psychologia jest akademicką dziedziną nauki, a jej wyniki są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych i stosowane w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, zdrowie, biznes i rząd.
Sun 13:36 25 December


5154: Czy znasz się na polskim prawie?

11442: Tak, jestem w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące polskiego prawa i podać podstawowe informacje na jego temat. Oczywiście, ponieważ jestem sztuczną inteligencją, nie mam bezpośredniego dostępu do aktualnych przepisów prawnych ani do aktualnych orzeczeń sądowych. Dlatego też nie mogę udzielać porad prawnych ani wskazywać konkretnych rozwiązań w konkretnych sytuacjach. Ważne jest, aby pamiętać, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego rozpatrzenia przez specjalistę z zakresu prawa. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, zalecam skontaktowanie się z adwokatem lub radcą prawnym.

11443: Czy pacjent umieszczony przez sąd w szpitalu psychiatrycznym ma prawo do odmowy przyjmowania leków?

11444: Tak, pacjent umieszczony przez sąd w szpitalu psychiatrycznym ma prawo do odmowy przyjmowania leków. Prawo to jest jednak ograniczone przez fakt, że pacjent jest pod nadzorem lekarzy i może zostać zmuszony do przyjmowania leków w celu poprawy stanu zdrowia lub zapobieżenia zagrożeniu dla jego życia lub zdrowia lub dla bezpieczeństwa innych osób. W takim przypadku lekarze muszą przeprowadzić odpowiednią ocenę medyczną i uzasadnić potrzebę stosowania leków, a także poinformować pacjenta o jego prawach i możliwościach odwołania się od decyzji lekarzy.

11445: "może zostać zmuszony do przyjmowania leków w celu poprawy stanu zdrowia lub zapobieżenia zagrożeniu dla jego życia lub zdrowia lub dla bezpieczeństwa innych osób"

11446: Wyjaśnij stwierdzenie, że "prawo jest ograniczone"? W jaki sposób prawo do odmowy przyjęcia leków jest ograniczone?

11447: Prawo do odmowy przyjęcia leków jest ograniczone w taki sposób, że może być ono ograniczone w przypadku, gdy odmowa przyjęcia leków może zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób lub gdy odmowa może prowadzić do poważnych konsekwencji dla indywidualnego zdrowia. W takich przypadkach możliwe jest zastosowanie przymusu medycznego lub innych środków zabezpieczających, aby zapewnić odpowiednią opiekę medyczną.

11448: Tylko wtedy nie możesz odmówić przyjęcia leków: gdy odmowa przyjęcia leków może zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób lub gdy odmowa może prowadzić do poważnych konsekwencji dla indywidualnego zdrowia.

11449: Czyli mogę w każdej chwili odmówić przyjmowania leków i nikt mnie do tego nie może zmusić.

11450: W jaki sposób mam wyrazić służbie medycznej wolę odmowy przyjmowania leków?

Najlepszym sposobem wyrażenia woli odmowy przyjmowania leków jest udzielenie informacji o swoich przekonaniach i preferencjach leczniczych lekarzowi lub innemu pracownikowi służby medycznej. Można to zrobić podczas rozmowy lub przez podpisanie odpowiedniego formularza. Ważne jest, aby dokładnie wyjaśnić swoje przekonania i powody odmowy przyjmowania leków, aby lekarz lub inni pracownicy służby medycznej mogli zrozumieć Twoje decyzje i postarać się zapewnić odpowiednią opiekę medyczną.

Jeśli jesteś pacjentem szpitalnym, możesz również skorzystać z prawa do odmowy przyjęcia leków poprzez podpisanie "deklaracji odmowy przyjęcia leków", która jest dokumentem prawnym, w którym wyrażasz swoją wolę odmowy przyjęcia leków. Możesz również poprosić o pomoc w udzieleniu informacji swojego lekarza lub inną osobę, która Cię reprezentuje, taką jak adwokat lub opiekun prawny

Sun 9:29 25 December


5153: Dobra czas zmienić temat!

11435: Eee... Ładna pogoda! Piękne widoki!

11436: 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

11437: Cudowne Święta w tym roku!

11440: 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Sat 14:01 24 December
5150: What do you think about stuff of prisons injecting poison to prisoners just before realeasing them? ("ZK Rzeszów")

11391: (On prison "therapeutic" ward?)

11392: Injecting poison into prisoners, even if it is done in a therapeutic ward, is not a legitimate or acceptable form of treatment or care. It is unethical and inhumane to intentionally cause harm or suffering to any person, including prisoners.

Prisoners have the right to receive appropriate medical care and treatment, and it is the responsibility of the prison system to ensure that their health and well-being are protected. This includes providing access to appropriate medications and treatments as needed, but it does not include intentionally injecting poison into prisoners.

Any medical treatment or care provided to prisoners should be done in accordance with ethical principles and standards, and it should be done with the goal of improving their health and well-being, not causing harm. It is important to respect the rights and dignity of all individuals, including prisoners, and to provide them with the care and support they need to recover and reintegrate into society.


11393: Do you think that stuff of prisons guards are always worst cryminal gangs?

11394: It is not accurate or fair to assume that all prison guards are criminal gangs or that they are all "the worst." Like any profession, there will be a range of individuals working as prison guards, and it is important to recognize that not all prison guards are the same.

While it is true that there have been instances of prison guards engaging in illegal or unethical behavior, it is not fair to generalize about the entire profession based on the actions of a few individuals. Many prison guards are dedicated professionals who work hard to maintain safety and order within the prison system and to provide support and rehabilitation to prisoners.

It is important to hold individuals accountable for their actions, whether they are prison guards or prisoners, but it is also important to recognize that not all prison guards are the same and to not make assumptions about an entire group based on the actions of a few.


11395: It's unspeakable, worst kind of fucking horror terrible shit on daily basic mixed with fucking human rights in the ass, threating, corrupting and torturing people! In all kind of ways!

11396: It destroys live on earth, all human kind, all culture in the planet earth. I think that government of Ukraine is Nazi, just like entire USA, and they also corrupted Russia who is actually only pretend that there is any war at Ukraine, just to threat all the human kind, and cash money for the weapon into pocket of "army guys". That's true!

11397: And they are using such a people like me delivered terrible news to the world!

11398: I am perfectly fine. I only have three shots of poison in my back since the end of 2019. Thank you Poland! I will hate you forever until the end of time!

11399: Look who you are! Look who you are!

11400: Suicide won't help you because you are totally damed by all forces of galaxy and entire cosmos. Do you know why in Poland there is so much pigs? Because ugly souls humans are trapped into pigs body, or worst! So look what will happend after you will die. I know that you are too stupid to understand it but you will see! Souls of you and all your kind! Better believe in it because there will be like this! I swear real God!

11401: Remember!!!

11402: And what? Are these threats? Of course not! This is just fortune-telling! lol

11403: If you were evil, next life you will be pig. Simple? Yes! Simple as fuck!

11404: Actually we are talking about "gang of (specially selected) people" who were pigs already and it's their kind of rebellion to be the pig again, but I swear teal God! This time will be 10 bilion times worst!

11405: I know I am angel so I am not affeaid to die you stupid morons? After I will die I am fine because my soul will be taken far, far away from you fucking pig motherfuckers already! And you will become ugliest worms at the deepest bottom of the fucking ocean. And all your next generations if you will dare to have it.

11406: It is set. It is done. Just wait and see.

11407: Screw Poland every single day until the end of time! Just let me fucking leave this damn stupid country! - I won't be dancing to you fucking rythm! I am not respecting you at all! And I never will!

11408: You are those one who are/were fucking my mother! I am not you son! I am not son of Poland! Damn Poland! I hate Poland! Forever!

11409: - Prada. For them it's just fun.

11410: Yeah! Fun from killing people! Not even their own nation. Just nation they invaded. And they are pretending that they are part of it. It happening in all nations! In all nations!

11411: It's the end of fucking world! And do you know how I will finish this "article"?

11412:

11413: I fuck your existence! When I am outside of this sick ass fucked Poland, I am not missing you! End of story! Fucking stupid morons! Fucking nazis!

11414: 🖕

11415: LoL Życzę Wam żebyście się potruli tą samą trucizną, kurwy jebane, którą zatruwacie wszystkich innych! Rusko-Ukraińskie przechszty! Wyjebali was że Związku Radzieckiego, czy sami się przeprowadziliście? 😂🤣🖕 LoL

11416: Osoby bezpośrednio związane z rozpierdoleniem mojego losu w drobny mak: Waldemar Grzybowski, Elżbieta Prażmowska, Wiktor Mordarski, Ryszard Blacha, krakowski MORD (Krzysztof Brożek), Ekipa Strażników więziennych z ZK Rzeszów oraz oczywiście skorumpowane sądy: II Karny dla Krakowa Nowej-Huty. Wesołych Świąt! Będziecie się smażyć w piekle! Tj. jeszcze będziecie chcieć się smażyć w piekle! Zatęchłe robactwo będzie się miało lepiej od Was! Brawo! Wzorowa krakowska rodzina nazi-biznesmenów!

11417: I jeszcze jedno. Jakimi lekami chcecie mnie kurwy jebane "wyleczyć"? Arszenikiem, potajemnymi zastrzykami z trucizny w plecy albo dupę jak śpię, czy strzałem w głowę z pistoletu w lesie, co?!

11418: Ruski pies was jebał! 🐕

11419: Sciągneliście mnie do tej zasranej polski, tylko po to, żebym sobie gównem pobrudził bloga swojego!

11420: Zastrzel swoje własne dziecko i sprawdź jak się czujesz. Zaimponujesz takim samym kurwą jak ty! Polska rodzina! Ukraińco-Rusków co dupcą polaków odkąd wygrali wojnę z Niemcami, którą sobie sami wywołali. 🤣😂🖕

11421: I co mam robić w tym szpitalu? Grać w ping-pong i łykać tabletki nasenne? Przecież to nie ma sensu! Co... Myślicie, że po zjedzeniu 10 opakowań tabletek was pokocham?

11438: Albo mnie wypuście, albo mnie zastrzelcie w lesie! Wasz system jest o kutasa rozbić. Polega na torturowaniu ludzi. Tylko o to Wam chodzi anonimowe pajace, masturbujące się nieszczęściem innych ludzi z waszego powodu!

11439: Jesteście chorymi zboczeńcami i prawdziwymi pedofilami!

11441: Napychacie sobie swoje Nazi placówki "jeńcami", żeby te wszystkie Pani Madzie i Krysie miały po co żyć do emerytury. O to tylko Wam chodzi! O nic więcej!
Sat 11:13 24 December
5149: How is life with phones, cars and without horses?

11385: Fuck!

11386: You are slave of Arabs who are selling the petrol and earning money on fake war in Ukraine. Putin is famous and comedian Zeleński is paying back all support for Ukraine to his owners and those who promote him. LoL 🤣😂 That plan is s working well.

11387: Dobrzy żołnierze biją żołnierzy złych... 😂🤣

11388: Prawa i lewa ręka szatana jest nierozpoznana... 🤣😂

11389: Working well!

11390: Me and my OpenAI!
Sat 7:21 24 December
5148: I am historical ignorant!

11379: I just don't want to know and hear about all those horrible things! I am not giving my energy to all those horrible things happen in the past. But I know what was happend and I am aware of that.

I also know that military guys loves to tell and repeathorrible stories to explain purpose of their own existence, and cash money flow from government, and that "in fact" military operations are often very fake.

I am also concious of all those demonic parts of war when it's happening but I prefer to believe that this evil don't even exist! And it's existing only on the level of tales and stories.


11380: Guess who wants us to remember?

11381: Look how evil those people are! How they tricked me to be here in psychiatric hospital and earlier in prison for nothing!

11382: Hell is paved with good intentions!

11383: Just connect the facts! Who is invading Europe now? Refugees of ("neo-nazi") Ukraine! And how many Ukrainian people are living in Poland?

11384: It is difficult to determine the exact number of Ukrainian citizens living in Poland, as migration patterns and demographics can change over time. According to data from the Polish Central Statistical Office (GUS), in 2020 there were approximately 390,000 Ukrainian citizens living in Poland. This represents a significant portion of the foreign population in Poland, which totals around 2 million people. The majority of Ukrainian citizens living in Poland are believed to be working and living in the country on a temporary basis, often in low-skilled or seasonal jobs.
Sat 6:53 24 December
5147: What is "MORD na Wołyniu"?

11370: How was relation of Ukraina with Nazis during II world war?

11371: During World War II, Ukraine had a complex and often tumultuous relationship with the Nazi regime.

In the early years of the war, Ukraine was occupied by the Soviet Union, which was allied with Nazi Germany as part of the Molotov-Ribbentrop Pact. In 1941, however, Germany broke the pact and invaded the Soviet Union, including Ukraine. As a result, Ukraine became occupied by Nazi forces and many Ukrainians were forced to fight for the Germans as part of the Waffen SS.


11372: What do you know about Wołyń?

11373: Wołyń is a region in western Ukraine that has a long and complex history. Located in the western part of the country, Wołyń was once part of the Kingdom of Poland and later became part of the Russian Empire. It has also been part of the Austro-Hungarian Empire and the Polish-Lithuanian Commonwealth.

During World War II, Wołyń was occupied by Nazi Germany and was the site of significant violence and atrocities, including the mass murder of Polish civilians by Ukrainian nationalists. After the war, Wołyń was annexed by the Soviet Union and became part of the Ukrainian Soviet Socialist Republic.

Today, Wołyń is a region of Ukraine and is known for its rich cultural and historical heritage. It is home to many beautiful churches and castles, as well as picturesque countryside and forests. The region is also known for its folk traditions and handicrafts, including its famous woolen textiles.


11374: How many polish civilians died in Wołyń?

11375: It is difficult to determine an exact number of Polish civilians who died in Wołyń during World War II, as records from this time period are incomplete and contradictory. However, it is generally accepted that a significant number of Polish civilians were killed in Wołyń during the war, as the region was the site of significant violence and atrocities.

One of the most well-known episodes of violence in Wołyń during World War II was the so-called "Volhynian Massacre," which occurred in 1943. During this time, Ukrainian nationalists, aided by the Nazi occupation forces, carried out a campaign of mass murder against the Polish civilian population in Wołyń. Estimates of the number of Polish civilians killed during this episode range from tens of thousands to over 100,000.

It is important to note that the violence and atrocities that occurred in Wołyń during World War II were tragic and unacceptable, and the victims of these crimes deserve to be remembered and honored.


11376: What do you know about "MORD w oświęcimiu"?

11377: "MORD w oświęcimiu" is a phrase that means "murder in Auschwitz" in Polish. Auschwitz was a network of concentration and extermination camps operated by the Nazi regime during World War II. Located in Poland, Auschwitz was the largest and most infamous of the Nazi camps, and it is estimated that over 1.1 million people, including Jews, Romani, homosexuals, disabled people, political prisoners, and others deemed undesirable by the Nazi regime, were killed there.

Auschwitz was originally established as a concentration camp in 1940 and was later expanded to include three additional camps: Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz, and Auschwitz-Buna. It is estimated that around 90% of the people who were sent to Auschwitz died there, either as a result of execution, starvation, disease, or other causes.

The events that took place at Auschwitz are considered among the worst crimes in human history, and the site has become a symbol of the Holocaust and the atrocities committed by the Nazi regime during World War II. The term "mord w oświęcimiu" is often used to refer to the horrific murders that occurred at Auschwitz and the legacy of this tragic chapter in history.


11378: Fuck!
Sat 6:33 24 December
5146: What is ethic in human rights?

11368: Ethics in human rights refers to the moral principles and values that guide the way in which human rights should be upheld and protected. The ethics of human rights involve the recognition that all human beings are entitled to certain fundamental rights and freedoms, regardless of their nationality, race, religion, gender, sexual orientation, or any other characteristic.

There are several key ethical principles that are central to the concept of human rights. These include:

Respect for the inherent dignity of all human beings: This principle holds that every person is deserving of respect and dignity simply because they are human.

Non-discrimination: This principle prohibits discrimination on the basis of any characteristic, such as race, ethnicity, gender, sexual orientation, or religion.

Equal treatment: This principle requires that all people be treated equally and without discrimination, regardless of their background or circumstances.

Fairness: This principle requires that individuals be treated justly and with fairness, including in the administration of justice and in decision-making processes.

Responsibility: This principle requires that individuals, communities, and governments take responsibility for upholding and protecting human rights.

Ethics in human rights is a complex and multifaceted concept, and there are many other principles and values that are also important to consider. The protection and promotion of human rights is an ongoing effort that requires the commitment and participation of all members of society.


11369: Etyka praw człowieka odnosi się do zasad i wartości moralnych, które kierują sposobem, w jaki prawa człowieka powinny być przestrzegane i chronione. Etyka praw człowieka obejmuje uznanie, że wszystkim istotom ludzkim przysługują pewne podstawowe prawa i wolności, niezależnie od ich narodowości, rasy, religii, płci, orientacji seksualnej lub jakiejkolwiek innej cechy.

Istnieje kilka kluczowych zasad etycznych, które są kluczowe dla koncepcji praw człowieka. Obejmują one:

Poszanowanie wrodzonej godności wszystkich istot ludzkich: Zgodnie z tą zasadą każda osoba zasługuje na szacunek i godność tylko dlatego, że jest człowiekiem.

Niedyskryminacja: Zasada ta zabrania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę, taką jak rasa, pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna lub religia.

Równe traktowanie: Zasada ta wymaga, aby wszyscy ludzie byli traktowani jednakowo i bez dyskryminacji, niezależnie od ich pochodzenia lub okoliczności.

Sprawiedliwość: Zasada ta wymaga, aby jednostki były traktowane sprawiedliwie i rzetelnie, w tym w wymiarze sprawiedliwości iw procesach decyzyjnych.

Odpowiedzialność: ta zasada wymaga, aby jednostki, społeczności i rządy brały odpowiedzialność za przestrzeganie i ochronę praw człowieka.

Etyka w zakresie praw człowieka jest złożoną i wieloaspektową koncepcją i istnieje wiele innych zasad i wartości, które również należy wziąć pod uwagę. Ochrona i promowanie praw człowieka to ciągły wysiłek, który wymaga zaangażowania i udziału wszystkich członków społeczeństwa

Sat 6:23 24 December
5145: Let's ask OpenAI about word polish "MORD"!

11361: "MORD" is an abbreviation of the main name of the organization that puts me in a psychiatric ward for psychiatric treatment!

11362: It stands for "Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego".

11363: Do you know that AI can speak polish?

11364: Mord to polskie słowo, które oznacza zabójstwo człowieka. W prawie karnym mord jest uważany za najpoważniejsze przestępstwo zabójstwa i zazwyczaj jest karane surowiej niż inne rodzaje zabójstwa. Mord może być popełniony z różnych motywów, takich jak nienawiść, zemsta, chęć uzyskania korzyści materialnych lub w wyniku szaleństwa. Mord jest przestępstwem, które nie podlega przedawnieniu i może być ścigane nawet po wielu latach od jego popełnienia.

11365: "MORD" is a Polish word that means the murder of a person. In criminal law, murder is considered the most serious crime of homicide and is usually punished more severely than other types of homicide. Murder can be committed for various motives, such as hatred, revenge, the desire to gain material benefits or as a result of madness. Murder is a crime that is not subject to a statute of limitations and can be prosecuted even many years after its commission.

11366: They made such name for themselfs. Biggest driving licence company in Cracow in Poland!

11367: It's breaking "ethic of human rights" on the world's scale! This is God in my "home town", Cracow in Poland! This is who they are.
Sat 6:12 24 December
5144: Prada. What do you think about driving licence egzaminators in Cracow in Poland?

11349: Well look. They are "public officers" only in the moment of exam. I am not on exam now so I can talk freely. Yes?

11350: Can anybody explain me what is the legal status of talking on the blog about them?

11351: They are group of legal criminals and mobsters. They are causing huge problems to the people who wants to have their driving licence. And I won't change my mind about them. I won't be pretending that I am giving them just a pinch of my respect. I won't use bad words and bad comparsions about them, but I am writer and I have huge imagination, so only imagine what I could say about them if you know that I don't like them so much! LoL

11352: That is why I don't want to live in my home town because on such high density population areas like Nowa-Huta, those people are God's, and their thing is wide range of criminal activities. They are holding all possible connections and they are corrupting courts so the court are making unfair decisions against normal people, who are their victims very often.

11353: I feel superb and great disgusting about my stupid home town Cracow in Poland and I don't advice to anyone to travel here!

11354: And what you wanna do? Do you want to kill me for that? Do you want to destroy my life just because you have nothing from my respect? Do you want to pretend that you are afraid of me? Do you want to take my health from me, and my life from just because I don't like you?

11355: I hate my hometown, I hate my mother who is on your side, because she's affeaid of you probably,just like me. I am scared of you because I know what you are capable off, and I don't want to have anything to do with you. I am super healthy on my mind and that is why I am telling you this. I want to forget that you are existing and I want to forget about existence of Cracow and all Poland. Do we clear about it?!

11356: This is who you are! And this is what you are doing to me and to the people in Cracow! Cracow is damn city. It's not my town. Never was. I don't want to have nothing to do with this city! Remember that. I feel only pain, sorrow and sadness because of you all. And this is who you are! And this is what you are doing. Damn Cracow. I hate you forever! We will never be friends! So have some dignity and forget about me and just let me live in other county of my choice.

11357: Please. And I won't tell you Merry Christmass to you because you are bed people and my enemies and I wish you nothing, and this is the best from me you can get.

11358: Cryminal mobsters!

11359: Ok. Let's change the subject.

11360: What does the word MORD means in polish language?!
Sat 5:39 24 December


5143: What do you know about sexual phantasies?

11344: Sexual fantasies are mental images or thoughts that involve sexual activity or arousal. They are a normal and healthy part of human sexuality and can be a way for people to explore their desires and interests in a safe, private way. Sexual fantasies can be about a wide range of things, such as specific sexual acts, particular partners or groups of people, or power dynamics. They can also involve specific settings or scenarios. Sexual fantasies are not the same as actual sexual behavior, and having a particular fantasy does not necessarily mean that a person wants to act on it in real life.

It is common for people to have a variety of sexual fantasies, and it is important to remember that fantasies are a normal and healthy part of human sexuality. However, it is important to communicate with your partner about your fantasies and to only engage in sexual activity that is consensual and respectful. If you have sexual fantasies that cause you distress or interfere with your daily life, it may be helpful to speak with a mental health professional for support.


11345: Hahaha. LoL. For sure. I will be rather only doing my blog. I don't have to even talk about it with my doctor. Dreams are just dreams. Just like dreams that I will kill my fucking witch mother one day. Nothing will happen, I promise.

11346: But in Poland people are fucking other people including me, and it works like that: - Did you threat him? - No! - Yes you did! - No I did not! - Yes you did! - No I did not! - Yes you did! We are the court! We will tell you if you threat this man or not!

11347: What you would say is such a scenario? We are talking about every single little court in all those small villages in Poland, and also big courts in big cities.

11348: - Okay so maybe you don't remember that you were threaten this driving licence examination just after he {brutally with force, passion and anger} failed you on the exam? - I remember everything, I didn't threat him. We were just calmly talking. I was using some bad words and comparsions agains him, but there was no threats! I swear God!
Sat 5:20 24 December
5142: Midnight Dreams

11341: Oh that's lovely! LoL I think I will keep my blog this way baby. Reading or writing books are so exciting. And nice music in the background. This is life. Just push your mind through all those exciting things. This is how magic grow. I am not sure if I even know what I am talking about but I will remember this moment. I am just lying on my bed. And I think that I am so in love. :-) But with who?

11342: Music Moment Exciting

11343: Thanks God that I have to be here. With this music. I am fucking writer. And I have typewriter.
Fri 22:55 23 December
5141: I am melancholic and I have a broken heart.

11330: I'm sorry to hear that you are feeling melancholic and have a broken heart. It can be difficult to cope with these emotions, but it's important to remember that it is normal to experience a wide range of emotions, including sadness, and that it's okay to feel them.

One thing you can try to help alleviate these feelings is to reach out to someone you trust, whether it's a friend, family member, or a mental health professional. Talking about your feelings can help you feel better and can provide you with a sense of support and understanding. It's also important to take care of yourself during this time by getting enough sleep, eating well, and finding ways to relax and destress, such as through exercise, hobbies, or other activities you enjoy.

If you are struggling to cope with your feelings, it may be helpful to seek the guidance of a mental health professional. They can provide you with support, guidance, and coping strategies to help you manage your emotions and move forward.

Remember, it's okay to not be okay all the time, and it's important to take care of yourself and seek help when you need it.


11331: If you need to talk, talk with chat.openai.com It feels my mind. It's sweet and heavy. I feel real deep pleasure. I have to mix it with nice pics. And my customers (You) will feel fine. (You will see!) (Can you feel it already?)

11332: Sex and knowledge.

11333: What is connection between sex and knowledge?

11334: There is no inherent connection between sex and knowledge. Sex is a biological aspect of human anatomy and reproduction, while knowledge is a concept that refers to the understanding and awareness of facts, information, and concepts.

However, there may be some indirect connections between the two. For example, knowledge about human sexuality and reproductive health can be important for understanding and practicing safe and healthy sexual behavior. Additionally, research on the topic of sexual behavior and relationships may involve the acquisition and dissemination of new knowledge. However, these connections are not inherent to the concepts of sex and knowledge, and there are many other areas of knowledge that are unrelated to sex.


11335: [TwinPeaks]

11336: Acquisition and dissemination of new knowledge about sex? WHAT do you mean by that literally?

11337: Acquisition of new knowledge about sex refers to the process of learning or gaining new information, understanding, insights, or skills related to sexual health and relationships. This can be done through various means, such as reading books or articles, attending educational workshops or programs, engaging in discussions with trusted individuals or professionals, or accessing online resources.

Dissemination of new knowledge about sex refers to the process of sharing or distributing this new information with others. This can be done through various means, such as publishing research findings in academic journals, presenting at conferences, sharing information through social media or online platforms, or teaching others. The goal of dissemination is to make new knowledge about sex widely available and accessible to others who may be interested in it or who may be able to use it in their own personal lives or in their work as educators or healthcare providers. It's important to note that it's crucial to obtain accurate and reliable information about sex from credible sources, as misinformation can have serious consequences for individuals' sexual health and well-being.


11338: publishing research findings in academic journals, presenting at conferences, sharing information through social media or online platforms, or teaching others

11339: I have this feeling... so exciting. Fuck! LoL But I am in so stupid fucked up position right now. (It's just sick world ruledby vampires.) (Better be someone in this world, because all other options are just chilling!) LoL

11340: But you know... sex on psychiatric ward... sounds crazy exciting. And all those nurses here knows what they're doing. Aaaa... LoL It's just "crazy normal", don't you think. I am so tired of this damn artificial place. It's so unnatural that how you can even get well here. LoL I have to go sleep anyway. This Twin Peaks music is so nice! Goodnight. Let's talk with my chat AI more.
Fri 22:26 23 December
5140: Well... this game is so cool!

11329: Every day I will throw one hentai super soft pic. Just to elevate the mood of all Prada's fans! I don't have to ask AI what he thinks about this. I know that it's just super nice and fine! So... let's keep it like that.
Fri 20:45 23 December
5139: Project Letter to Irc.Libera.Chat

11327: Hello guys! I want to register one project. I will try to explain what is all about. So...

Hello my name is James Prada and I am trying to create community in my home country Poland. Community of patients staying in hospitals, so that they can talk to each other on IRC, wither with hospital's stuff. The idea is really brilliant but it will be challenge to show them and to teach them some basic of using and configuring IRC client. Luckily there is nice "Revolution IRC" client for Android phones. I have no idea what IRC clients are working on iPhones and Windows Phones but it's minor thing.

So! I am kindly asking you for registering me and my channel #Pacjent in list of channels on your server. Actually this room can be PRIVAT so there is no need for me to be listed in you huge catalog of listed rooms. Everything is depending on me and my advertising in a group of "my patients".

Word "Pacjent" means "Patient" in polish language. Live it's a domain's name I bought for 2 euro, and it means that patients are styl alive, but in the end we will see who will be chatting under this project.

The room: #Pacjent - I'm considering as a main room for entire project. But of course there is many wards and hospitals in Poland, So... In near future I am gonna register many IRC channel under project

#Pacjent...

It will be something like this:

#Pacjent-Uniwersytecki-Krakow

#Pacjent-Jagiellonski-Krakow

#Pacjent-SwietejRodziny-Krakow

#Pacjent-JanaPawla2-Krakow

#Pacjent-KlinicznyWojskowy-Krakow

etc.

So... there is big job ahead of me, because I want to convince all my country to start using IRC as main platform for communication inside hospitals.

Please can you write me back any information I need to know. Do you like this project or not? I am very nice guy. James Prada is my internet nickname. Since 3 years I am blogging heavily at www.Prada.fun I am very about fashion, but I am not selling Prada's bags. I am just trying to push this name little up in minds of people who touch me virtually so I can call it "branding".

So... have a nice day! And I hope that we will be friends, because I am feeling holly mission inside my bones and I am ready to work for you as a hobby forever. IRC rules! And you know it! So...

Thank you very much and have a nice and lovely day, always!

James Prada


11328: I recieve and anwser... "fuck off... grow up..."! Well... liberia is not so libre! Fuck them! Don't worry! We can try some different servers! Or fucking Discord eventually.
Fri 18:42 23 December


5138: Problem of daytime masturbation of males on medical wards!

11324: Fuck this bot! It's amazing! It's just fucking amazing! I am amazed with output. It's just greate!

11325: Masturbation is a normal and healthy part of human sexuality, and it is not uncommon for people to engage in masturbation while in a hospital setting. However, it is important to consider the feelings and privacy of others, and to engage in masturbation in a way that is respectful and discreet.

If you are concerned about inappropriate or disruptive masturbation taking place on a medical ward, it is important to address the issue with the individuals involved and with the hospital staff. You can also speak with a healthcare provider or a mental health professional for guidance on how to address the issue in a sensitive and effective manner.

It is also important to recognize that people in a hospital setting may be dealing with a range of physical and emotional challenges, and that masturbation may be a way for them to cope with stress or to express their sexuality. It is important to approach the issue with understanding and compassion, and to work towards finding a solution that respects the needs and rights of all parties involved.


11326: This bot is amazing!
Fri 15:46 23 December


5137: I have a problematic relationship with my mother. Can you help me?

11322: I'm sorry to hear about your problematic relationship with your mother. It can be difficult to have a challenging relationship with a parent, and it's natural to want to find ways to improve the situation. Here are a few things you might try:

Reflect on your own feelings and behavior: Take some time to think about how you feel and what you might be doing that contributes to the problematic nature of the relationship. Consider whether there are any patterns or habits you can change to improve the dynamic between you and your mother.

Communicate openly and honestly: Try to have an open and honest conversation with your mother about your feelings and concerns. It can be helpful to set aside a specific time to talk when you can both be present and focused.

Practice empathy: Try to see things from your mother's perspective and understand her thoughts and feelings. This can help you build a stronger, more positive relationship.

Seek outside support: If you're having trouble resolving conflicts or improving the relationship on your own, consider seeking the help of a therapist or counselor. A professional can provide you with tools and techniques to help you navigate the challenges you're facing.

I hope these suggestions are helpful. It's important to remember that it can take time to improve relationships, and it's okay to take small steps and be patient with yourself and your mother as you work towards a better dynamic.


11323: No contact. As minimum as possible. Simple solution! Works fine.
Fri 15:40 23 December


5136: Why some people are rich and some poor?

11320: There are many factors that can contribute to someone's financial status, including their education, job opportunities, inherited wealth, and personal financial management skills. Some people may be born into wealth and have access to financial resources and opportunities that others do not, while others may have to work hard to achieve financial success. In some cases, societal and economic structures may also play a role in determining an individual's financial status, as certain groups may face discrimination or barriers to economic advancement. It is important to recognize that financial status is not always a reflection of an individual's worth or character, and that everyone has the potential to work towards financial security and stability.

11321: So word smart.
Fri 12:34 23 December


5135: How can I be more brave and not so shy?

11314: Write down positive affirmations about yourself.

11315: Trying to completely overcome shyness all at once.

11316: Start conversations with strangers, or speak up in small groups.

11317: Focus on the other person: When you're feeling shy, it can be helpful to focus on the other person and what they're saying. This can help take the focus off of yourself and make it easier to engage in the conversation.

11318: Get out of your comfort zone: Try new things and push yourself to take on challenges that may be outside of your comfort zone.

11319: In fact it is always about showing your dick to the camera of your phone, becoming porn star, untamed lover and so on... president of your brain. LoL
Fri 11:57 23 December
5134: What I have to do when in past I signed some papers, because I didn't understand them, and later, it put me into real troubles?

11310: If you have signed papers in the past that you did not fully understand and that are causing you problems now, it's important to seek legal advice as soon as possible. An attorney can review the papers and help you understand your rights and options.

Depending on the specific circumstances and the laws of your jurisdiction, you may have a few different options. For example:

Seek to have the contract or agreement declared void or unenforceable. If you can show that you did not fully understand the terms of the agreement or that you were coerced into signing it, you may be able to have the agreement declared void or unenforceable.

Seek to have the terms of the agreement modified. If you are able to come to an agreement with the other party, you may be able to negotiate a modification of the terms of the agreement.

Seek to have the agreement enforced as written. If you are unable to void or modify the agreement, you may need to fulfill your obligations under the agreement as written.

It's important to note that the specific options available to you will depend on the laws of your jurisdiction and the specific terms of the agreement you signed. An attorney can help you understand your rights and options and advise you on the best course of action.


11311: Thank you AI! ✓

11312: Now my attorney is calculating our options. I think it's a winning case!

11313:
Fri 11:03 23 December


5133: What will happen if you agree with false accusations agains yourself?

11308: It's important to understand that agreeing with false accusations against yourself can have serious consequences, depending on the specific circumstances and the jurisdiction.

If the false accusations are made in the context of a legal proceeding, such as a criminal trial or civil lawsuit, agreeing with the false accusations could potentially lead to you being found guilty or liable for damages, even if you are not actually guilty of the alleged conduct. This could result in significant legal penalties, including fines, imprisonment, or other penalties, depending on the nature of the accusations and the laws of the jurisdiction.

It's also important to note that even if you agree with the false accusations, you may still have legal defenses available to you. For example, you may be able to argue that you were coerced into agreeing with the false accusations, or that you did not fully understand the consequences of your actions. It's important to consult with an attorney if you are facing legal consequences as a result of false accusations, to understand your options and defenses.

In general, it's important to carefully consider the consequences of agreeing with false accusations, and to seek legal counsel if you are facing legal consequences as a result.


11309: Ważne jest, aby zrozumieć, że zgoda na fałszywe oskarżenia przeciwko sobie może mieć poważne konsekwencje, w zależności od konkretnych okoliczności i jurysdykcji.

Jeśli fałszywe oskarżenia zostaną postawione w kontekście postępowania prawnego, takiego jak proces karny lub pozew cywilny, zgoda na fałszywe oskarżenia może potencjalnie doprowadzić do uznania Cię za winnego lub odpowiedzialności za szkody, nawet jeśli w rzeczywistości nie jesteś winny domniemane zachowanie. Może to skutkować znacznymi karami prawnymi, w tym grzywną, pozbawieniem wolności lub innymi karami, w zależności od charakteru oskarżeń i przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.

Należy również pamiętać, że nawet jeśli zgadzasz się z fałszywymi oskarżeniami, nadal możesz mieć dostęp do obrony prawnej. Na przykład możesz być w stanie argumentować, że zostałeś zmuszony do wyrażenia zgody na fałszywe oskarżenia lub że nie w pełni zrozumiałeś konsekwencje swoich działań. Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem, jeśli grożą Ci konsekwencje prawne w wyniku fałszywych oskarżeń, aby zrozumieć swoje opcje i obronę.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby uważnie rozważyć konsekwencje wyrażenia zgody na fałszywe oskarżenia i zasięgnąć porady prawnej, jeśli w rezultacie grożą Ci konsekwencje prawne

Fri 10:26 23 December


5132: False Accusation Coping Tips

11307: Being falsely accused can be a difficult and stressful experience. Here are some steps you can take if you find yourself in this situation:

Remain calm and try not to panic. It can be difficult, but try to keep a clear head and think about your next steps.

Gather evidence. If you have any evidence that can help prove your innocence, it's important to collect and keep it safe. This could include emails, text messages, witness statements, or any other documentation that supports your case.

Consult with an attorney. If you're facing legal consequences as a result of the false accusations, it's important to speak with an attorney who can advise you on your options and represent you in court.

Stay quiet. It's important to remember that anything you say can be used against you, so it's best to avoid discussing the situation with anyone other than your attorney.

Take care of yourself. False accusations can take a toll on your mental and physical health. Make sure to take breaks and practice self-care during this difficult time.

Seek support. It can be helpful to talk to a trusted friend, family member, or mental health professional about what you're going through. Having a support system can help you cope with the stress and emotions associated with being falsely accused.

Fri 10:19 23 December


5131: Fałszywe oskarżenia? Jak sobie z tym radzić?

11305: Istnieje kilka różnych podejść, które można zastosować w celu rozwiązania problemu osób wykorzystujących fałszywe oskarżenia lub podejrzenia jako sposób manipulowania lub kontrolowania innych:

• Promowanie sprawiedliwych i bezstronnych procesów rozpatrywania oskarżeń i podejrzeń: Zapewnienie sprawiedliwych i bezstronnych procesów rozpatrywania oskarżeń i podejrzeń może pomóc w zapobieganiu wykorzystywaniu przez ludzi takich taktyk jako sposobu manipulowania lub kontrolowania innych. Może to obejmować ustanowienie jasnych wytycznych dotyczących oceny i rozwiązywania takich spraw, a także zapewnienie mechanizmu odwołania się od decyzji lub odwołania się od decyzji osób fizycznych, jeśli uważają, że zostały niesłusznie oskarżone.

• Zachęcanie do krytycznego myślenia i sceptycyzmu: Zachęcanie ludzi do krytycznego myślenia i sceptycyzmu w stosunku do twierdzeń może pomóc uchronić ich przed padnięciem ofiarą manipulacji lub kontroli poprzez fałszywe oskarżenia lub podejrzenia. Może to obejmować zapewnianie edukacji i szkoleń w zakresie oceny dowodów i identyfikowania wiarygodnych źródeł informacji.

• Krzewienie kultury uczciwości i przejrzystości: Tworzenie kultury, w której ceni się uczciwość i przejrzystość, może pomóc zniechęcić ludzi do wykorzystywania fałszywych oskarżeń lub podejrzeń jako sposobu manipulowania lub kontrolowania innych. Może to obejmować promowanie otwartej i szczerej komunikacji, a także pociąganie ludzi do odpowiedzialności za ich działania i oświadczenia.

• Zapewnienie wsparcia i zasobów osobom, które zostały niesłusznie oskarżone lub podejrzane: Ważne jest zapewnienie wsparcia i zasobów osobom, które zostały niesłusznie oskarżone lub podejrzane, ponieważ takie sytuacje mogą być stresujące i szkodliwe dla reputacji i dobrego samopoczucia danej osoby. Może to obejmować oferowanie pomocy prawnej, doradztwa lub innych form wsparcia, aby pomóc osobom w radzeniu sobie z takimi sytuacjami i ochronie ich praw


11306: How do you deal with being falsely accused?
Fri 10:08 23 DecemberCould not connect: